Hållbarhetstjänster - Global Reporting Initiative | KPMG | SE
close
Share with your friends

Global Reporting Initiative

Global Reporting Initiative

KPMG kan stötta din verksamhet i rapportering enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer.

Vi stöttar din verksamhet i rapportering enligt Global Reporting Initiatives riktlinjer.

GRI är ett effektivt verktyg för att förbättra relationen med viktiga intressenter

GRIs riktlinjer för hållbarhetsredovisning är ett effektivt verktyg för att upprätta en hållbarhetsredovisning som tillgodoser såväl företagets som intressenternas behov av information.

Allt fler företag publicerar en hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Enligt den senaste upplagan av KPMGs globala studie, The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2015 – Currents of Change, tillämpar hela 74% av världens 250 största företag GRIs riktlinjer. I Sverige är den siffran något längre. Av våra 100 största företag tillämpar 66% av dem som hållbarhetsredovisar GRIs riktlinjer.

GRI är ett effektivt verktyg för att förbättra relationen med viktiga intressenter. En relevant och tillförlitlig hållbarhetsredovisning kan bidra till att öka företagets transparens och stärker förtroendet. Sedan 2013 finns en ny version av GRIs riktlinjer som sätter väsentlighet i fokus och ställer krav på att företag ska genomföra en väsentlighetsanalys för att identifiera sina väsentliga hållbarhetsfrågor.

Vi har varit stöd till en rad företag, med olika erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor, i processen med att identifiera de väsentliga frågorna och kan erbjuda ett välutvecklat men ändå skräddarsytt tillvägagångssätt.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakt