Granskning och kontroll av hållbarhetsinformation | KPMG | SE
close
Share with your friends

Granskning

Granskning

Granskning och kontroll av hållbarhetsinformation blir allt viktigare.

Granskning och kontroll av hållbarhetsinformation blir allt viktigare.

Vi hjälper våra kunder att skapa samma trovärdighet för hållbarhetsrelaterad information som för finansiell information

I takt med att hållbarhetsområdet växer i betydelse, förväntar sig ledande befattningshavare samma nivå på kontroll av icke-finansiell information som av den finansiella informationen och granskning av hållbarhetsinformation blir därför allt viktigare.

Våra uppdrag skapar värde för kunden genom att bidra med ökad transparens, trovärdighet och struktur. Vårt mål är att våra uppdrag ska leda till förbättringar och ett hållbarhetsarbete som fokuserar på de väsentliga frågorna, en effektivare rapporteringsprocess och transparent informationsgivning.

KPMG kan hjälpa till med:

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakt