close
Share with your friends

K2

K2

Mindre företag får som alternativ till K3 välja det förenklade redovisningsregelverket K2. Vad gäller för ditt företag? KPMG hjälper dig med K2.

Mindre företag får som alternativ till K3 välja det förenklade redovisningsregelverket K2.

Vad innebär det att tillämpa K2?

Mindre företag får som alternativ till K3 välja det förenklade redovisningsregelverket K2. Från och med årsredovisningen 2017-12-31 ska alla företag som upprättar en årsredovisning välja K2 eller K3. Bokföringsnämnden har tagit fram K2-regler för bl.a. aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag, stiftelser, och ideella föreningar m.fl.

Vilka företag får tillämpa K2?
Mindre företag.
< 50 anställda, 2 år i rad.
< 40 miljoner i balansomslutning, 2 år i rad.
< 80 miljoner i omsättning, 2 år i rad. Ett kriterium får överskridas men inte två.

Dock inte publika AB eller moderföretag i en större koncern. Olika regelverk får tillämpas i en koncern.

För företag som har möjlighet att tillämpa K2 är första steget att bedöma vilka konsekvenser K2 för med sig, och om det är lämpligt att tillämpa K2 eller om företagets verksamhet är sådan att det är bättre att tillämpa K3.

I och med att K2 är ett förenklingsregelverk blir det enklare att ta fram årsredovisningen, men det innebär också att årsredovisningen ger en förenklad bild av verkligheten. Det blir således en avvägning mellan att göra arbetet enklare och om företaget kan tänka sig att ge en förenklad bild. För många mindre företag är informationen tillräckligt bra, även om den är förenklad. Regelverket bygger också på försiktighetsprincipen.

Vissa möjligheter som årsredovisningslagen ger har därför begränsats i K2 t ex tillåts inte värdering till verkligt värde av finansiella instrument och aktivering av egenupparbetade immateriella tillgångar.

När effekterna är identifierade blir nästa steg att praktiskt hantera dem. KPMG kan snabbt erbjuda dig vägledning och det stöd du behöver för att valet mellan K-regelverken ska bli så enkelt och kostnadseffektivt som möjligt. Vi har årsredovisningsmallar enligt K2 för aktiebolag, ideella föreningar och stiftelser.

Tveka inte att höra av dig till oss!

Vi är ditt stöd för alla frågor gällande K2.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan