close
Share with your friends

K3

K3

Dags att upprätta årsredovisning? K3 är redovisningsregelverket för alla större företag som inte tillämpar IFRS. Vi hjälper dig med frågor kring K3.

Mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar kan välja mellan att tillämpa K2 eller K3.

Kvalitetssäkra årsredovisningen enligt K3

K3 är redovisningsregelverket från Bokföringsnämnden som alla större företag som inte tillämpar IFRS ska tillämpa, när de upprättar årsredovisning. Mindre företag kan välja mellan att tillämpa K2 eller K3. Mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar har redan valt regelverk. Från och med årsredovisningen 2017-12-31 ska alla företag som upprättar en årsredovisning välja K2 eller K3. Det innebär att även handelsbolag, stiftelser, och ideella föreningar ska välja regelverk.

Hör du till den kategorin som ska välja regelverk eller är du ett företag som valt K2 och funderar på om det var rätt val? Om du vill analysera effekterna av övergången till K3 kan vi hjälpa till med att göra en s.k. genomlysning av företagets senaste årsredovisning. För att presentera resultatet av genomlysningen finns rapporter som riktar sig till redovisningsansvariga och CFO respektive till styrelse och företagsledning.

En fråga som kan behöva analyseras vid övergången till K3 är indelning av företagets tillgångar i olika komponenter. Här kan KPMG var ett stöd i processen.

KPMG hjälper er gärna att kvalitetssäkra er årsredovisning. En kvalitetssäkring innebär en genomgång av årsredovisningen med syfte att säkerställa att den uppfyller de informationskrav som K3 ställer, identifierar områden där kompletteringar krävs samt visar på möjliga förbättringsområden.

Vi hjälper dig gärna med alla frågor gällande K3.

Tveka inte att höra av dig till oss!

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan