close
Share with your friends

K2 eller K3

K2 eller K3

Vad är skillnaden mellan K2 och K3? Vi besvarar dina frågor och vägleder din verksamhet. Vi har både mallar och modeller som underlättar jobbet!

Alla företag ska välja regelverk, K2 eller K3. Alla större företag måste tillämpa K3.

Från och med årsredovisningen 2017-12-31 ska alla företag som upprättar en årsredovisning välja mellan K2 eller K3. Alla större företag måste tillämpa K3.

Alla mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar har redan valt regelverk, K2 eller K3. Stiftelser, handelsbolag och ideella föreningar m.fl. som upprättar årsredovisning ska nu välja regelverk. Från och med årsredovisningen 2017-12-31 ska även de välja mellan K2 och K3. Bokföringsnämnden har tagit fram K2-regler för alla företagsformer. Alla större företag (oavsett företagsform) måste dock tillämpa K3, om de inte tillämpar RFR 2.

Nu börjar företagen att se effekterna av valet av regelverk. Om du valt K2 gäller det att analysera om K2 är det bästa valet för ditt företag, bland annat med hänsyn till era intressenter, eller om det finns anledning att byta till K3.

I K2 anges att om ett mindre företag bedriver en verksamhet där det finns ett behov av en annan redovisning än vad K2 ger utrymme för bör företaget överväga att tillämpa K3. Detta, i kombination med att upplysningskraven för mindre företag i K3 är begränsade, gör att många mindre företag kommer att välja att byta till K3. Vi på KPMG hjälper dig att reda ut begreppen mer i detalj.

Vi kan K
KPMG är din trygga guide genom hela processen. Vi arrangerar löpande utbildningar i såväl K2 som K3. Dessutom fördjupningar inom vissa områden. Vi har vägledningar, mallar och modeller som underlättar jobbet. Bland våra medarbetare finns de specialister som varit med om att utarbeta det nya regelverket. Så när vi säger att ”Vi kan K” har vi verkligen fog för påståendet.

KPMG hjälper till med:

  • Valet - K2 eller K3?
  • Konsekvensanalys
  • Genomförandet av byte
  • Branschspecifika fördjupningskurser
  • Utbildning och löpande information

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan