KPMG fortsätter att stärka sitt engagemang i hållbarhetsfrågor och rekryterar nu hållbarhetsexperten Marie Baumgarts. Marie har över 20 års erfarenhet av att arbeta med hållbarhet och var medlem i EU:s tekniska expertgrupp som bland annat tog fram taxonomin. 

Marie Baumgarts

– För att kunna ge råd som står sig behöver man länka till det övergripande syftet. Regleringarna har gått blixtsnabbt, troligtvis snabbast i EU:s historia. Jag vill dela min kunskap med marknaden och samverka för att utveckla nya innovativa lösningar. Hållbarhet är här för att stanna, på alla nivåer, och vi välkomnar förfrågningar från styrelser, ledningar och individer, säger Marie Baumgarts. 

Marie kommer närmast från SEB där hon varit hållbarhetschef och senast ansvarat för regulatoriska frågor. Hon har även haft fältuppdrag för en NGO samt varit sverigeansvarig för hållbarhetsrådgivningen på EY. Marie kommer nu att leda KPMG:s hållbarhetsrådgivning i Sverige.

– Marie kommer att ha en central roll när KPMG lägger fokus på sitt hållbarhetserbjudande och lanserar en global ESG strategi. För att bistå marknaden i hållbarhetstransformationen och att nå vår vision, att vara det självklara valet, behövs en tydlig strategi kring hållbarhet. Under de kommande månaderna och åren tittar vi på hur vi kan stärka vårt engagemang inom dessa områden och där kommer Marie att vara en nyckelspelare, säger Patrik Anderbro, vd, KPMG.

Marie Baumgarts börjar sin anställning på KPMG den 1 december.