Nyheter inför bokslutet 2021

I årets upplaga av Nyheter inför bokslutet får du en detaljerad beskrivning av alla ändringar i den finansiella rapporteringen.

Det bedrivs många spännande projekt inom IASB, men ingen ny standard har trätt i kraft under året. Det har varit mycket arbete med tre tunga implementeringar av standarder de senaste åren och vår gissning är att många uppskattar det oförändrade läget för bokslutet 2021.

Viktiga punkter att känna till
Men det finns ändringar av standarder och beslut från IFRS Interpretation Committée som är viktiga att känna till. Det är till exempel reglerna som är kopplade till referensräntereformen och att lättnaden för erhållen hyresrabatt är förlängd. Det finns också så kallad ”agenda decision” som är viktiga att känna till. En av dessa kan få stor påverkan på hur ni redovisar konfigurerings- och anpassningskostnader i molnbaserade lösningar. 

Ändringar i svensk redovisning
För finansiell rapportering enligt svenska redovisningsprinciper har Bokföringsnämnden gjort vissa ändringar i K2 och K3 kopplat till redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset. Bokföringsnämnden har även publicerat ett nytt allmänt råd avseende fusioner som ska tillämpas på fusioner med fusionsdag efter den 31 december 2021. I pdf:en Nyheter inför bokslutet 2021 beskriver vi även redovisningen av den tillfällig skattereduktionen för inventarier samt hur utbetalning från Fora ska redovisas.