close
Share with your friends

Har ditt bolag ett räkenskapsår som sammanfaller med kalenderåret? Då har årets första sex månader säkert varit hektiska.  Men nu börjar nedförsbacken och ett lugnare tempo infinner sig på ekonomifunktionen. Här har vi sammanställt tips på arbetsmoment som med fördel kan göras i semestertider eller då du har det lite lugnare på kontoret.

Förbered höstens moment

  1. Gå igenom huvudboken och städa undan samt ta bort konton som inte används.
  2. Säkerställ att det finns underlag på samtliga transaktioner. Enligt bokföringslagen ställs det krav på att samtliga transaktioner har tillhörande korrekta underlag enda ner på transaktionsnivå.
  3. Säkerställ att ni har alla delar som rör förvaltningsrevisionen tillgänglig och frigör tid för personalen som revisorerna vill ha tillgång till. Jobbar du på ett större företag är det troligt att revisorerna har sin granskning uppdelad på två tillfällen. Då går de dels igenom företagsledningens förvaltning av bolaget, men förbereder även vårens finansiella granskning (t.ex. genom stickprovsgranskning av resultaträkningen).
  4. Kolla igenom föregående års förberedelselista för att få förståelse för vad revisorerna kommer efterfråga detta år.
  5. Förbereda er inför det näst sista kvartalsbokslutet (Q3). Säkerställ att alla balansavstämningar och underlag finns på plats inför årsbokslutet för att se till att årsbokslutet blir så smidigt som möjligt.

Stort tack till Jens Matsgård, jens.matsgard@kpmg.se, på KPMG Onsite Solutions Finance som skrivit den här artikeln. 

Behöver er organisation stöttning inom ekonomistyrning? 
På KMPG Onsite Solutions Finance hjälper vi er gärna och erbjuder både interim- och projektlösningar inom CFOs ansvarsområde. Kontakta Mariah Lindborg på KPMG Onsite Solutions, mariah.lindborg@kpmg.se.