close
Share with your friends

Utredningen föreslår:

  • Att företag som överfört räkenskapsinformation till en annan form (t.ex. elektroniskt format) på ett säkert sätt inte behöver spara räkenskapsinformationen i dess ursprungliga form (t.ex. pappersformat). Det innebär att företaget kan förstöra den originalet direkt efter överföring, istället för att som idag vänta till det fjärde året.
  • Att räkenskapsinformation även fortsättningsvis ska sparas i Sverige.
  • Att bestämmelserna om årsbokslut inte förändras.

Vad innebär detta för oss? Kan vi slänga alla kvitton nu? Och vad händer härnäst?

  • Än så länge gäller befintliga regler dvs om ert företag mottar ett kvitto i pappersformat ska det sparas i pappersformatet till och med ingången av det fjärde kalenderåret efter räkenskapsåret, även om det har överförts till elektronisk form t.ex. via en mobilapp för utläggsredovisning.
  • Utredningen föreslår att förändringarna i bokföringslagen ska träda i kraft 1 juli 2022. I dagsläget är det dock endast ett förslag och det kvarstår fortfarande flera steg innan detta eventuellt blir en förändring i lagen. Bokföringsnämnden har dock redan nu tagit steg för att se över vad det finns för möjligheter till förenklingar inom såväl nuvarande lag som förändringar av lagen genom en översyn av vägledningen för bokföring.
  • Redan idag kan du se över om du har möjligheter till effektivisering och digitalisering av din arkivering och dina processer. KPMG hjälper dig gärna med detta och erbjuder en smidig och effektiv skanning av ditt nuläge. Kontakta oss så berättar vi mer!