Vi går en väldigt spännande höst till mötes. Förhoppningsvis en där vi kan arbeta tillsammans fysiskt igen. Av olika anledningar kommer vi fortfarande vara många som arbetar hemma. Vi har haft våra första blandade möten på kontoret och jag kan med säkerhet säga att det krävs lite arbete för att få till givande, inkluderande och effektiva hybridmöten. 

HR har tagit ett stort ansvar i att få arbetet att rulla på under pågående pandemi. Det kommer även vara HR som tar en stor del av ansvaret att sätta förutsättningar för organisationen att fortsatt kunna leverera sitt bästa i den hybrida strukturen. Här kommer några ”back to work”-tips att ta del av för att hösten ska börja på bästa vis. 

Det hybrida ledarskapet – med inkludering och hälsa i fokus

 • Det blir viktigare än någonsin att anpassa ditt ledarskap – vilka medarbetare behöver vad? Nyckeln blir att kommunicera och ha regelbundna 1:1 med alla medarbetare (oftare med de som arbetar på distans).
 • Värna om dina medarbetares gränsdragningar mellan arbete och fritid. Många studier visar att flera känner sig överarbetade hemma och gränsdragningen mellan arbete och fritid har varit utmanande.
 • Var medveten om hur uppgifter fördelas – är det alltid de som är på plats fysiskt som får vissa roliga, eller tråkiga, uppgifter?
 • Det är viktigt att medarbetarna bedöms lika oavsett arbete på distans eller fysisk närvaro när det kommer till förmåner, belöningar och lön.
 • Gör ditt yttersta för att information når alla på samma sätt. Bara för att man arbetar på distans ska man inte höra saker i efterhand.
 • Satsa på hälsa. Både fysisk och psykisk hälsa är i fokus. Uppmuntra till ”walk and talks”, och utöva ett ledarskap baserat på förtroende, samhörighet och uppmuntran.

Det hybrida medarbetarskapet – delaktighet är A och O

 • Alla medarbetare behöver värna och ta ansvar för allas delaktighet och inkludering.
 • Den informella informationen ska också delas med alla. Var mån om en kultur där ni tar för vana att skriva i slack/teams/zoom om sådant ni pratar om vid kaffeautomaten.
 • En person, en skärm. Oavsett om ni sitter fem personer i ett rum och fem på distans. Starta varje möte med att ”checka in” med en fråga som alla besvarar. Det skapar närvaro och delaktighet.
 • Ha en moderator på de digitala mötena som kan sköta chatten och säkerställa att alla kommer till tals.
 • Det blir ännu viktigare att själv ta kontakt med sin chef vid frågor och funderingar eller om man behöver bolla något – uppmuntra till det.

Det hybrida kontoret – teknik som håller & kontorsytor med ett syfte

 • Tekniken behöver uppdateras för att underlätta för de hybrida mötena. Teknisk utrustning för ljud och bra uppkoppling är avgörande.
 • Avgör och sätt rutiner för vilka arbetsuppgifter som bäst utförs fysiskt på plats och vilka arbetsuppgifter som utförs på distans.
 • Vad är kontoret till för? Utmana och anpassa lokalerna för det medarbetarna behöver. Fler sociala ytor?
 • Säkerställ att alla har samma tekniska förutsättningar och sätt spelregler för den digitala miljön som alla är överens om.
 • IT-säkerheten blir fortsatt en väldigt viktig fråga. Dubbelkolla att den håller för hur ni vill jobba.

Hösten är ett utmärkt tillfälle för en nystart, men var också ödmjuk inför omställningen! Testa er fram och känn efter, och våga ändra och testa något nytt igen. Då skapar ni den ultimata hybridarbetsplatsen för just er.