close
Share with your friends

Vår senaste undersökning ”Where to manufacture” visar att kostnader fortsätter vara högt upp på agendan bland världens tillverkare. Det blir allt tydligare att indirekta kostnader, affärsklimatet och regulatoriska förutsättningar för att bedriva verksamhet spelar en allt större roll. Affärsklimatets kostnadspåverkan kan dock vara svår att estimera. Vi har därför tagit fram ett globalt kostnadsindex tillsammans med Manufacturing Institute (MI).

– Förtroendet för dagens supply chains sviktar samtidigt som förutsättningar för global handel har förändrats till följd av både pandemin och existerande politiska spänningar. Vårt nya index är ett bra stöd i att analysera dessa frågor och sätter fingret på hur enskilda kostnader kan vägas mot varandra, säger Peter Lindström, Partner och ansvarig för Industrial Markets på KPMG. 

Undersökningen i korthet:

Studien har analyserat 17 tillverkningsländer och 23 olika kostnader förknippade med tillverkning:

  • Primära kostnader för tillverkning; löner, energi, fastigheter, kapital och skatter.
  • Sekundära kostnader kopplade till affärsklimatet och förutsättningar för att bedriva verksamhet; transparens i näringslivet och myndigheternas processer, legalt skydd kring äganderätt och kostnader förknippade med regelverk.

Genom att vikta primära och sekundära kostnader lika så utgör personalens kvalitet (år i skolan, studenters kunskap) en lika viktig faktor som exempelvis lönekostnader. 

Dyraste länder att bedriva verksamhet i

1.    Brasilien

2.    Indien

3.    Vietnam

Kontakta KPMG för att djupdyka i hur det ser ut där ni tillverkar i dag eller planerar att tillverka framöver.