close
Share with your friends

Företagsledare världen över planerar nu för hur den nya verkligheten kommer att se ut efter pandemin. KPMG:s CEO Outlook visar att nästan hälften av de tillfrågade företagsledarna inte förväntar sig att återgå till ett ”normalt” arbetssätt under det här året.

Fokus nu kommer att vara på att skapa en säker arbetsplats för att kunna trygga de anställdas välmående. Vi ser även att detta är en viktig fråga ute hos våra kunder där många planerar för att distansarbetet kommer att fortsätta en längre tid.

Björn Hallin
Head of Advisory, KPMG Sverige

För sjunde året i rad publicerar KPMG sin globala studie CEO Outlook – en framtidsinriktad undersökning bland företagsledare. Årets upplaga fokuserar på den pågående pandemin och tillbakagången till det ”normala”. En majoritet av de tillfrågade, 55 procent, uttryckte oro över deras anställdas tillgång till vaccin och menade att det är vaccinet som avgör när vi återvänder till våra arbetsplatser. Nio av tio tillfrågade funderar även på att be anställda att rapportera när de tagit vaccinet.

– Genom att låta anställda rapportera in när de vaccinerats kan det underlätta för företag och organisationer när de överväger åtgärder för att skydda sin personal. Innan några större beslut fattas vill man vara övertygad om att personal är skyddad mot viruset.

– Det har varit och är en utmanande tid för företag. För KPMG Sverige har det inneburit att vi fått tänka om och lägga fokus på nya digitala affärsmodeller för att möta de behov som nu finns på marknaden, avslutar Björn Hallin.

Om CEO Outlook

Undersökningen bygger på svar från 500 företagsledare världen över. Alla respondenter i studien representerade ett företag med en årlig intäkt på minst 500 miljoner dollar och kom från större industrier, inklusive detaljhandel, finansiella tjänster, biovetenskap, energi, teknik och tillverkning. Undersökningen genomfördes mellan januari och mars 2021.