close
Share with your friends

Det nya året har börjat hoppfullt nu när vaccineringen mot covid-19 rullas ut runtom i världen. Men varken coronaviruset eller dess effekt kommer att försvinna när utbredd vaccination börjar. Länder kommer att kämpa för att möta sina uppsatta vaccineringsmål – något som vi ser inte minst kring de produktions- och distributionsutmaningar EU står inför. Pandemin kommer att lämna en stor offentlig skuld, mängder med arbetslösa och ett förlorat förtroende för många politiker och partier. 

Vi ser även att tillväxtmarknader riskerar att möta en finansiell kris. En mer restriktiv finanspolitik samt högre krav från långivare kommer att minska vissa marknaders möjlighet att dämpa det ekonomiska slaget från covid-19. Länder som Brasilien, Sydafrika och Turkiet, med stora ekonomier med svag grund som är beroende av internationellt kapital, kan få det tufft. Ekonomiska svårigheter i tillväxtmarknader kan försvåra återhämtningen i mer utvecklade marknader och betydligt minska den globala tillväxten, något som kan öka den politiska instabiliteten vi redan nu ser runtom i världen. 

Butik stängd på grund av covid-19

Klimatkrisen fortsätter spela en viktig roll

Förra året var det varmaste året som registrerats och regeringar och företag har meddelat nya riktlinjer för att hantera den växande krisen. Flera industriländer har åtagit sig att uppfylla sina ambitioner om utsläppsmål på̊ nettonoll till år 2050, och globala företag fortsätter att sätta upp sina egna ambitiösa mål. De ökade ambitionerna kommer att innebära kostnader för företag och investerare, men det skifte vi ser mot förnybar energi kommer även att skapa möjligheter.    

Klimatet kommer att gå från en plats för globalt samarbete till en arena för global konkurrens. Skiftet mot förnybar energi innebär att kampen om nödvändiga resurser blir allt betydelsefullare. Vi ser en ökad efterfrågan på mineraler som litium, kobolt och grafit världen över – mineraler som anses vara en integrerad del av driften av framtida globala energiförsörjningskedjor. Bland annat har Sverige prospekteringsprojekt kring grafit på gång.

Vi ser att politiken kommer att vara avgörande, och vinnare och förlorare kommer att bestämmas av andra faktorer än enbart marknadskrafterna.

Spänningarna mellan USA och Kina kommer att bestå

Till skillnad från Trump-administrationen, som ensidigt förde en hård politik mot Kina, kommer Biden att samordna med allierade inom detta område och söka en multilateral front. Trots ett bakslag på investeringsavtalet mellan Kina och EU kommer den nya administrationen att ha vissa framgångar – misstankarna om Kinas förehavande växer i stort. Det ser vi inte minst i Sverige med turerna kring Huawei och 5G.

I sin tur kommer detta att skapa djupare sprickor mellan Kina och de amerikanska allierade. Men att åstadkomma en bred enhetsfront mot Kina kommer inte att ske lättvindigt. Peking kommer att agera mot länder som nära samordnar med USA och i andra fall kommer Kina att erbjuda sina egna ekonomiska incitament för att kontra USA:s agerande. Det kommer att skapa en diplomatisk kamp som kommer att bidra till en än mer uppretad stämning mellan USA och Kina, vilket kommer att påverka den globala ekonomin.

Vi ser således flera olika omständigheter som kommer att påverka företagens verksamheter runtom i världen det kommande året. Företag bör inkorporera geopolitiska faktorer i sina riskanalyser för att på bästa sätt undvika plötsliga störningar och ta vara på de möjligheter som kan uppstå. 

KPMG:s globala nätverk av geopolitiska experter kan hjälpa ert företag att navigera den volatila värld vi lever i och hantera de utmaningar ni står inför.

Kontakta oss

Richard Elmersson, Forensic and Risk consulting, +46 73 327 20 36, richard.elmersson@kpmg.se.

Elias Langvad, Risk & Compliance Consulting, +46 72 186 91 86, elias.langvad@kpmg.se.