close
Share with your friends

KPMG fortsätter att växa inom Financial Services och rekryterar Martin Ekstedt till Corporate Financeenheten inom Deal Advisory. Martin kommer närmast från Deutsche Bank där han var Director i det nordiska M&A-teamet med ansvar för Financial Servicessektorn.

- Jag har historiskt jobbat en del tillsammans med KPMG kring M&A-transaktioner, och vet att kompetensen inom bolaget på området är stor. Nu ser jag fram emot att tillsammans med mina nya kollegor få leverera den tunga sektorkunskap som finns internt, i form av förstklassig corporate finance execution, säger Martin Ekstedt.

Martin har de senaste 12 åren varit bosatt i London där han arbetat med M&A på några av världens största investment-banker såsom Merrill Lynch, J.P. Morgan och Deutsche Bank. Martin har erfarenhet av transaktioner från samtliga nordiska länder. Han har arbetat med klienter inom bland annat bank, försäkring, betalningslösningar, inkasso och fastighetssektor, med allt från fusioner och förvärv till avyttringar och börsnoteringar.

- M&A-aktiviteten inom Financial Servicessektorn fortsätter att öka, och där kommer Martin att leda KPMG:s aktiviteter inom Deal Advisory. Komplexa krav på regelefterlevnad och särskilda redovisningsprinciper präglar den här sektorn – och där har KPMG en konkurrensfördel genom sin breda och unika kunskap inom dessa områden säger Christian Terslow, Sverigechef för Corporate Financeverksamheten inom Deal Advisory.