close
Share with your friends

Majoriteten av världens största företag ser nu klimatförändringar som en finansiell risk för dess verksamhet, men endast en tredjedel inkluderar klimatrelaterade risker i sin årsredovisning eller publicerar informationen i en separat rapport, visar KPMG:S senaste rapport.  

Mer än hälften av världens 250 största företag (G250) beskriver nu klimatförändringar som en finansiell risk för verksamheten i sin externa rapportering, enligt en ny internationell studie av KPMG.

Rapporten innehåller bland annat:

  • Hur ledande rapportering kring klimatrisker och netto noll-omställning utformas.
  • Hur världens största företag presterar.
  • Vilka företag som rapporterar bäst och vad andra kan lära sig utav dem. 

KPMG:s studie av G250 indikerar att kvaliteten på rapporteringen avseende klimatrelaterade risker och dess omfattning kan förbättras. Mindre än en tredjedel (31 procent) av företagen varken inkluderar ett avsnitt om klimatrelaterade risker i sin årsredovisning eller publicerar informationen i en separat rapport. Utöver detta redovisar endast ett av fem bolag (22 procent) scenarioanalys i linje med rekommendationerna från Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). 

Towards Net Zero 2020 i korthet:

  • Drygt en tredjedel (33 procent) av G250-ordförande eller vd nämner klimatförändringar eller klimatrelaterade risker i årsredovisningen.
  • Mindre än en femtedel av G250 (17 procent) anger en strategi för utfasning av fossila bränslen i sin företagsrapportering.
  • Mindre än en fjärdedel (24 procent) av G250 kommunicerar tydligt i sin rapportering att företaget är på rätt väg att nå sina koldioxidminskningar eller netto nollmål, även om det finns stor variation mellan länder och sektorer. Cirka en femtedel (19 procent) har rapporterat om ett särskilt mål att uppnå netto nollutsläpp av växthusgaser.
  • Tyska företag leder när det gäller att sätta nollmål (76 procent) följt av franska (44 procent) och japanska (25 procent). Bland industrisektorerna är nollmål vanligast bland stora företag inom teknik-, media- och telekommunikationsindustrin (30 procent) och fordonsindustrin (29 procent).

Resultatet av undersökningen möjliggör jämförelse av företagens rapportering av klimatrisker och netto nollmål gentemot världens ledande bolag. Läs undersökningen för att ta del av rapporten i sin helhet.

Om rapporten

Denna rapport är en del av KPMG:s etablerade serie av undersökningar inom hållbarhetsredovisningar. Den är främst avsedd att hjälpa företagsrapportering, investerarrelationer och hållbarhetspersonal att forma sitt eget företags rapportering.