close
Share with your friends

När Covid-19 slog till blev företag tvungna att ställa om snabbt, och för många blev det en fråga om överlevnad. Efter en turbulent tid som landade i ”det nya normala”, började gamla prioriteringar bubbla upp och hamna på agendan igen. Effektivitet, säkerhet, innovation och nya arbetssätt är nu tillbaka på många IT-ledares bord. Återhämtningen och anpassningen till den nya verkligheten är inte lika för alla, utan unik till varje sektor och segment. För vissa handlar det om det nya mandatet IT-organisationen har fått som öppnar upp för nya möjligheter, medan andra är i behov av att rannsaka och sålla bland de digitala lösningar som har implementerats för att ge plats åt de digitala resurser som är långsiktigt hållbara och relevanta.

Effektivitet – storbolagens nästa digitala satsning

För de flesta företag har coronapandemin ändrat hur man möter och förhåller sig till sina kunder. Bolag har behövt ställa om affärsmodellerna till nya kundbeteenden och samtidigt driva digitaliseringen framåt i de mest ansträngda av tider på länge. 80% av världens företagsledare anser att digitaliseringen har kommit längre nu under de senaste månaderna än på flera år, visar KPMG:s globala CIO-undersökning. Även IT-budgeten hos de tillfrågade bolagen har ökat, med ungefär 5%, under pandemin vilket antyder att bolag har förstått vikten av att i ännu högre takt investera i modern teknik som förflyttningen till molnet, integrerade digitala plattformar, automation samt avancerad dataanalys för att förbli relevanta och konkurrenskraftiga på den nya marknaden.

Den digitala transformationen kan med fördel genomsyra hela organisationen. Molnbaserade verktyg och program som kommunicerar över avdelningar och funktioner skapar en sammanhängande effektivitet som stöttar hela bolaget, från kundupplevelsen på webben till digitaliserade logistikkedjor och administration. IT-organisationen har onekligen stärkt sitt mandat och visat hur avgörande arbetet är för att härda ut i kris, men framförallt ser vi hur digitalisering kan driva försäljning genom att skapa nya intäktsmodeller och kundupplevelser. Två intressanta exempel finner vi hos Apoteket och Apotea, som rankades etta och tvåa i Sverige inom kundinteraktion och kundupplevelse i KPMG:s Customer Experience Excellence Report 2020 av business to consumer- (B2C) bolag. Både Apoteket och Apotea har under lång tid arbetat strategiskt med flerkanalsstrategier och datadriven insikt för att öka värdeebjudandet till sina kunder. Nu är det dags att ta detta ett steg längre och ytterligare integrera moderna IT-lösningar i arbetet bakom kulisserna som ännu inte fått sin digitala skjuts. Det är nämligen där den ovunna effektiviteten gömmer sig.

Automatisering för skalbarhet och data för att informera

Många samhällsviktiga och vardagliga sektorer har tvingats anpassa sig till kortsiktig recession och restriktioner, men dessa väntas efter pandemin återhämta sig och återgå till normalitet. Dessa bolag behöver dock börja utvärdera de många nya system, arbetssätt och kortsiktiga lösningar som införts under krisen och bedöma vilka som ska fortlöpa även efter pandemin. Det vi kommer att se är att merparten av de digitala kundsatsningar som saknar en direkt anknytning till strukturerad datainsamling och analys som skapar värdefulla insikterkommer att läggas på hyllan. 

Diagram CIO Survey

Klicka för att se bilden i större format.

Några företag har varit lyckosamma och sett ett ökat säljtryck till följd av pandemin, och har på så sätt kunnat skala upp sin verksamhet. Även om dessa företag går starkare ur krisen behöver de nu befästa sina framgångar och säkerställa att de fortsätter följa kundernas beteenden på de nya marknaderna och håller sig agila inför framtida förändringar. Utöver enfördjupning av AI och dataanalys för att driva konvertering, kommer vi att se fler IT-organisationer satsa på automation och robotisering för att ge utrymme för skalbarhet och flexibilitet som backar upp säljoptimeringen. 

Pandemin har satt IT i fokus och visar hur avgörande den är för att förbli relevant och skydda sin marknadsposition under och efter kris. Den är pelaren som håller ihop bolaget samtidigt som den skapar nya kontaktytor mot kund och driver försäljning på helt nya sätt. Den snabba digitala transformationen visar hur nya intäktsmodeller och innovativa kundupplevelser finns redo att rullas ut – givet att bolag är villiga att prioritera och investera i dessa.  

Vi kommer att helt klart se fler IT-ledare ta plats i strategiska beslut och leda digitala satsningar som syftar till att öka effektiviteten och produktiviteten på flera fronter bortom sälj.Pandemin visar bara hur mycket potential en stark IT-organisationen har och hur mycket den kan driva bolaget framåt oavsett vad som händer i omvärlden.

Everything changed. Or did it?
Now in its 22nd year, the Harvey Nash / KPMG CIO Survey 2020 is the largest IT leadership survey in the world, with over 4,200 responses from CIOs and technology executives across 83 countries.This year’s report references both pre-COVID-19 findings as well as during COVID-19 responses. Together they give us a unique insight into the before, during, and continuing aftermath of the pandemic.There is no doubting the pandemic’s dramatic effect on almost every aspect of business and life. The pandemic exposed a growing digital divide, shifted some priorities, and amplified many of the challenges that the IT organization faced prior to COVID-19. However, fundamentals also remain, such as the top two priorities for boards: 1) improving operational efficiency; and 2) improving customer engagement – both long-standing priorities of the technology leader.Some entered the pandemic better positioned to pivot and scale into new opportunities. In our special report IT in the New Reality (PDF 109.8 KB), we share four models of economic recovery patterns. While recovery will be unique to each sector, country, and company – common to all is the urgency to act decisively. Key findings from the survey include:•Additional IT budget – Global IT leaders reported a median additional spend of 5 percent of IT budget to deal with the COVID-19 crisis.•Increased cyber-security threats – more than four in ten (41 percent) of organizations have experienced increased incidents mainly from spear phishing and malware attacks.•Skill shortages, even in a pandemic – for the first time in this survey’s history, cyber-security expertise has become the most in-demand skill set, especially in the cloud and data security space.•A massive surge in remote working – 43 percent of our respondents have moved their workforce to remote working, and one quarter of technology leaders expect over half their staff to remain working predominantly from home.•Technology investments – al

Kontakta oss

Har du frågor om undersökningen eller vill veta mer om just din bransch? Tveka inte att kontakta oss!

Therese Fajerson, Head of CIO Advisory, KPMG Sverige, therese.fajerson@kpmg.se, +46 76 877 11 80.