close
Share with your friends

Har du uppdaterat till Office 365? Då har du tillgång till formeln XLOOKUP, som ger dig möjlighet att använda fler kriterier, är mer dynamisk och snabbjobbad än sin föregångare VLOOKUP. Vi har synat båda formlerna i sömmarna – här ställer vi dem mot varandra.  

1. Leta till vänster: En större begränsning frekventa användare av VLOOKUP stöter på är att flytta sökvärdena till vänster om tabellgruppen eftersom VLOOKUP endast kan returnera värden till höger. XLOOKUP tillåter användaren att returnera värden oavsett om tabellgruppen ligger till vänster eller höger.  

2. Leta horisontellt: En ytterligare begränsning är att VLOOKUP returnerar/söker värden vertikalt över Excel dokumentet och vid en horisontell sökning kräver HLOOKUP.  XLOOKUP är en sammanslagning av båda formler, dvs samma formel söker genom arbetsdokumentet oavsett om önskat värde ligger vertikalt eller horisontellt.  

3. Leta värde baserat på 1,2 eller flera värden: XLOOKUP arbetar snarlikt kombination av formlerna INDEX + MATCH. Vid användning av XLOOKUP kan man söka och returnera värde baserat på flertal kriterier och detta görs genom att återanvända XLOOKUP i samma formel.

4. Infoga/flytta/radera kolumner utan att bryta formeln: Vid användning av VLOOKUP specificeras nummerordningen för kolumnen som önskas att returneras. När sedan ändringar görs genom att infoga/flytta eller radera så löper en stor risk att formel bryts eller returnerar ”fel” värde. XLOOKUP arbetar dynamisk genom sökfältet.

5. Exakt matchning: För XLOOKUP är exakt matchning satt som standard (default), dvs färre arguments behövs i formeln. Vid användning av VLOOKUP krävs hantering i slutet av formeln, ”True” eller ”False”.

6. Mindre datahantering: Eftersom VLOOKUP oftast arbetar genom stora fält samtidigt som användare även behöver hålla koll på antal kolumner för att returnera önskat ersätter XLOOKUP detta. Eftersom användare nu endast behöver markera önskad kolumn, hanteras färre och snabbare data genom XLOOKUP.

Vill du veta mer?
Vill du veta mer om lifehacks inom Excel, nyfiken på användarvänliga Excel-utbildningar eller behöver förstärkning på din ekonomiavdelning ? Vänligen maila Johan Enell på KPMG Onsite Solutions, johan.enell@kpmg.se.