Trots att covid-19 ruskat om marknaden rejält visar fintechbranschen fortsatt styrka. Svenska techbolaget Klarna och bankplattformen Tink är bland topp tio när KPMG summerar en minst sagt turbulent vår.

– Vi lever i en marknad med låg ränta och det finns mycket kapital som måste ta vägen någonstans. Därför finns fortfarande ett stort intresse för fintechinvesteringar i Sverige, säger Mårten Asplund, ansvarig för finansiella tjänster på KPMG Sverige.

Fintech visar styrka trots coronapandemin

Fintechbranschen i Sverige visade fortsatt styrka under första halvåret 2020, trots en kraftig minskning av affärsaktiviteter till följd av covid-19. En investering om 200 miljoner dollar i Klarna och en på 100 miljoner dollar i open banking-bolaget Tink i januari hjälpte till att kompensera för mycket långsam aktivitet i mars och april.

Medan bank- och betalningslösningar förblir de mest populära både i Sverige och Norden, får andra delsektorer mer och mer uppmärksamhet, däribland insurtech och regtech.

– Vi kanske inte sett riktigt lika många aktörer inom det som benämns insuretech som inom andra områden. Det finns dock inget som pekar på att försäkringsbranschen har samma utmaningar när det kommer till effektiviseringar av kärnprocesser och mötet med kunderna.

De stora bankerna i Sverige fokuserar mer på fintech och i synnerhet regtech efter att en bank fick kraftiga böter under andra halvåret för att inte ha uppfyllt kraven mot penningtvätt.

– Det är väl ingen nyhet att branschen tittar på att effektivera processerna kring att säkra efterlevnad av de komplexa penningtvättsreglerna och där kommer digital, automatiserade smarta lösningar från olika fintechaktörer att vara högst aktuella.

Att hålla koll på

Kommande tid är så klart skakig för fintechbranschen i Europa, precis som för alla andra och beroende av hur lång tid det tar för samhället i stort att återhämta sig från pandemin. Samtidigt fortsätter det digitala behovet att öka i spåren av pandemin och digitala banker fortsätter att utmana och växer sig allt större i takt med att de tar sig in på nya marknader.

– Det finns mycket osäkerhet kring branschen och covid-19, men fintechsektorn ser ut att stå sig stark. Det finns stort intresse, särskilt från etablerade, traditionella finansiella institutioner som fortfarande vill investera i den här typen av lösningar, och många initiativ och projekt måste fortsätta oaktat covid-19, avslutar Mårten Asplund.

 

Läs hela rapporten.

För mer information kontakta gärna:

Mårten Asplund, ansvarig för finansiella tjänster, KPMG Sverige, marten.asplund@kpmg.se.