close
Share with your friends

Ledarnas agenda för en ny verklighet – skillnader i Norden och globalt

Ledarnas agenda för en ny verklighet

Pandemin har ruskat om marknaden och ställt företag inför nya utmaningar. KPMG:s CEO Outlook visar att omställningen till det digitala har blivit allt viktigare, men den visar också att nordiska företagsledare är mer förändringsbenägna än ledare i resten av världen.

1000

Kontakt

Relaterat innehåll

KPMG CEO Outlook 2020: Skillnader i Norden och globalt

För sjätte året i rad publicerar KPMG sin globala studie CEO Outlook – en framtidsfokuserad undersökning bland företagsledare. Årets upplaga har påverkats av den pågående covid-19-pandemin och fokuserar på utmaningarna inför framtiden, påskyndandet av ny teknik och att vara förberedd för den nya verklighet vi står inför.

– Det har varit en utmanande vår med nya insikter. För KPMG Sverige har det inneburit att vi skyndat på vårt digitala strategiarbete för att garantera att tekniken är på plats och är säker för anställda, partners och kunder. För att möta de behov som nu finns på marknaden ser vi en ökad utveckling av digitala affärsmodeller, både hos våra kunder och hos oss på KPMG, säger Björn Hallin ordförande KPMG Sverige. 

Nordiska företagsledare skippar bonusar

Pandemin har gjort att många företag fått ändra fokus och företagsledare har satts på prov. KPMG:s rapport visar att ledare i Norden (85 procent mot 56 procent globalt) ändrade sin strategi på grund av pandemin. Vad rapporten mer visar är att nordiska företagsledare är mer villiga att dela den ekonomiska smällen. Trots att företagsledare i norden varit mindre påverkade av pandemin på ett personligt plan än i övriga världen har reaktionerna varit starkare och mer empatiska. Över 70 procent har gjort förändringar i sin egen ersättning till följd av krisen. 41procent av företagsledare i Norden planerar att strunta i sina bonusar i år jämfört med 18 procent globalt och bara 6 procent i USA.

Minskning av kontorslokaler

Hur vi ska arbeta i framtiden ser ut att gå mot en förändring. En majoritet av nordiska företagsledare (92 procent mot 69 procent) planerar att minska sina kontorslokaler, ett beslut som i slutändan kommer att påverka hur många som kommer att fortsätta arbeta på distans.

Nordiska företagsledare är också mycket engagerade i att bygga vidare på digitala samarbets- och kommunikationsverktyg; en majoritet ser många positiva aspekter av den digitalt drivna avlägsna arbetsmiljön och trots ökat distansarbete anser 88% av de tillfrågade nordiska företagsledarna att deras kommunikation med anställda förbättrats under pandemin.

Snabb acceleration i Norden

Pandemin har ökat teknikberoendet. Med anställda som arbetar på distans har företag påskyndat sina digitala insatser. Cybersäkerhet har stått i fokus eftersom attacker ökat till följd av att allt fler arbetar hemifrån. Det visar även en undersökning som KPMG:s cyberteam genomfört.

CEO Outlook visar också att majoriteten av nordiska företagsledare ser cyber och supply chain som de mest kritiska faktorerna för överlevnad framåt.

– Nu är det viktigt för företag att sätta rätt fokus och möta de nya krav som ställs av marknaden. Vi på KPMG utvecklar ständigt vårt digitala utbud, och vi ser en tydlig efterfrågan inom rådgivning som rör digitala lösningar och supply chain för att kunna säkerställa friktionsfria leveranser och värdekedjor. Utmaningen nu, i alla typer av branscher, är att koncentrera ansträngningar och investeringar på de områden som genererar mest värde och att upprätthålla cybersäkerhet, säger Björn Hallin.

Om KPMG CEO Outlook

Undersökningen bygger på svar från 1 251 företagsledare från den globala marknaden (USA, Australien, Storbritannien, Frankrike, Kanada, Kina, Japan och Italien), samt 124 intervjuer med företagsledare från Norden (jämnt fördelat över Danmark, Finland, Norge och Sverige).

Alla respondenter i studien representerade ett företag med en årlig intäkt på minst 500 miljoner dollar och kom från större industrier, inklusive detaljhandel, finansiella tjänster, biovetenskap, energi, teknik och tillverkning. Undersökningen genomfördes mellan januari och juli 2020.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today