close
Share with your friends

Vi har alla sett när ett riktigt Excel-proffs arbetar. Det går otroligt snabbt, det är omöjligt att hinna med och plötsligt har det skapats data och resultat av formler från ingenstans. Du står och gapar. Well, not anymore. Nu avslöjar våra konsulter sina bästa tips för dig som vill bli snabbare och effektivare i Excel.

Här hittar du de bästa tipsen, formlerna och kortkommandon för Excel. 

 

1. Använd Quick Access Toolbar för dina vanligaste funktioner

Genom att lägga till dina mest använda funktioner till Quick Access Tollbar kan du snabbt få åtkomst till dem genom att trycka på ALT + tilldelad siffra.

effektivisera din Excel-användning

2. Använd snabbkommandon och minimera användning av datormusen


Alla funktioner i Excel är tillgängliga via snabbkommandon. Det går betydligt snabbare (efter att ha tränat ett tag) än att klicka runt med datormusen. Nedan är ett urval:

ALT + HW

Wrap Cell

ALT + HMC

Merge Cell

ALT + HH

Ändra färg på cell

ALT + PVG

Ta bort grid lines

ALT + HOI

Justera cellbred för att passa ifyllt data

ALT + NV

Infoga pivottabell

ALT + AT

Lägg till och ta bort filter

ALT + EL

Radera flik

Shift + mellanslag

Markera en hel rad

Ctrl + mellanslag

Markera hel kolumn

Att navigera i arbetsbladet och mellan flikar görs också snabbast via tangentbordet:

Genom att hålla in CTRL + någon av piltangenterna navigerar du till närmaste cell med ifylld data (eller slutet av arbetsbladet) i pilens riktning.

Genom att hålla in CTRL + Page Up eller Page Down byter du smidigt mellan olika flikar.

Använda tangentbordet istället för musen för att minska risken för musarm.

3. I Excel finns det alltid en formel för det du gör manuellt

De flesta problem du stöter på i Excel kan lösas med en formel eller funktion istället för att manuellt gör ändringar eller beräkningar. För att öka din effektivitet är det viktigt att ta dig tid att undersöka ett problem närmare än att manuellt lösa problemet. Det kommer göra att du tjänar mycket tid i längden. Ofta har någon stött på samma problem och lösningen är bara en googling bort.

4. Fel tar tid – bygg kontroller för att säkerställa att din data är korrekt

Genom att bygga in smarta kontroller i dina filer kan du snabbare och på ett säkrare sätt validera din data.

5. Automatisera med Record Macro

Med egna makron i Visual Basics kan du automatisera många av de återkommande saker som du gör i Excel.

En genväg till att själv skriva koden till makrot är att använda funktionen "Record Macro" under fliken "Developer". När du startat "Record Macro" spelas allting som du gör i Excel in, denna inspelning kan sedan användas för att utföra det du spelat in igen när du tycker det är lämpligt.

effektivisera din Excel-användning

Dina inspelade makron finns sedan tillgängliga under symbolen "Macros" nedan och aktiveras genom att trycka "Run". 

Automatisera med Record Macro

Ett exempel kan vara att du tar ut en rapport från ekonomisystemet som är i ett format som inte är användarvänligt. Om denna rapport ser liknande ut varje gång kan du automatisera arbetet med att tex ta bort tomma kolumner, ändra format på celler, lägga till filter, summera celler med mera genom "Record Macro". 

Vill du veta mer?
Vill du veta mer om lifehacks inom Excel, nyfiken på användarvänliga Excel-utbildningar eller behöver förstärkning på din ekonomiavdelning ? Vänligen maila Johan Enell på KPMG Onsite Solutions, johan.enell@kpmg.se.