close
Share with your friends

Proposition med fler kraftfulla åtgärder med anledning av covid-19

Fler kraftfulla åtgärder med anledning av covid-19

Propositionen innehåller en rad förslag på åtgärder och bland annat höjning av stöd för korttidsarbete och syn på utdelningar. Vidare tar regeringen upp frågan om stöd för korttidsarbete kan lämnas vid semester.

1000

Kontakt

Mattias Bergman

Partner / Head of Legal Services

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Torsdagen den 14 maj 2020 överlämnade regeringen en ny proposition om ytterligare åtgärder med anledning av covid-19-krisens negativa effekter på samhället. Propositionen innehåller en rad förslag på åtgärder och bland annat uppdaterade regler om korttidsarbete.

Som nämnt i vårt tidigare TaxNews föreslås en möjlighet för arbetsgivare att minska sina arbetstagares arbetstid med 80% och att Tillväxtverket och Skatteverket ska få göra platsbesök för att kontrollera rätten att erhålla stöd för korttidsarbete. Därutöver lämnas vissa förtydliganden i tidigare oklara frågor.

Stöd för korttidsarbete i kombination med aktieutdelningar

Regeringen har hörsammat Lagrådets åsikter (se tidigare TaxNews) och har valt att inte införa någon uttrycklig reglering i lagtext om att det särskilt ska beaktas om arbetsgivaren genomför aktieutdelningar och andra utbetalningar samtidigt som denne erhåller stöd. Anledningen anges vara att möjligheten att neka stöd för korttidsarbete samt att kräva återbetalning av stödet på grund av genomförda aktieutdelningar enligt Lagrådet redan finns under befintliga regler, eftersom arbetsgivaren ska vara föremål för allvarliga ekonomiska svårigheter. Vad som har tillkommit i förhållande till tidigare proposition och betänkande från finansutskottet är användningen av begreppet värdeöverföringar och att även sådana kan läggas till grund för bedömningen av allvarlig ekonomisk svårighet.

Semester ska räknas som frånvaro vid beräkning av stöd

Tillväxtverket har fram till idag på sin hemsida angivit att betald och intjänad semester inte påverkar beräkningen av stöd för korttidsarbete då detta ska ses som närvaro. Av den nya propositionen framgår det dock att semester ska räknas som frånvaro, vilket innebär att en semesterdag, på samma sätt som sjukdom, ledighet för facklig förtroendeman eller föräldraledighet, ska beaktas vid arbetsgivarens avstämning och således dras av vid beräkningen av det slutliga stödet. Tillväxtverket har sedan propositionens publicering uppdaterat sin hemsida i denna del och skriver numera att ”semester räknas som frånvaro och ska räknas av vid beräkningen av preliminärt stöd”

KPMG:s kommentar

Det noteras särskilt att regeringen valt att inte förtydliga vilka omständigheter kopplade till ”aktieutdelningar och andra liknande utbetalningar” som kan föranleda att stöd nekas, detta trots att Lagrådet tydligt ifrågasätter denna del i sitt remissvar. Vad som däremot bör innefattas är olika typer av värdeöverföringar, men frågan kvarstår om även andra typer av utbetalningar kan begränsa arbetsgivares möjlighet att erhålla stöd.

Vidare blir situationen i fråga om hur arbetstagares semester ska påverka bedömningen av det slutliga stödet för korttidsarbete förhållandevis komplicerad på grund av Tillväxtverkets hantering. Av Tillväxtverkets tidigare skrivelse framgick det tydligt att arbetstagares semester inte ska påverka beräkningen av arbetsgivaren stöd, vilket nu har kommit att helt ändras. I vissa fall har semester redan tagits ut av permitterad personal och deras arbetsgivare har då baserat sin budget och sitt underlag till redan inskickade ansökningar utifrån förutsättningar som nu visar sig inte har varit korrekta. Detta kan i sin tur leda till ekonomiska konsekvenser för sådana arbetsgivare och frågan är hur detta ska hanteras vid avstämningstillfället.

KPMG övervakar löpande det pågående lagstiftningsarbetet.

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor om regelverket för korttidsarbete.

Läs mer 
Extra ändringsbudget för 2020 – Fler kraftfulla åtgärder med anledning av coronaviruset, prop. 2019/20:166 (PDF 1 MB)

The article in English

Mattias Bergman
+46 8 723 95 52
mattias.bergman@kpmg.se

Joanna Kulawik
+46 76 640 27 69
joanna.kulawik@kpmg.se

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today