close
Share with your friends

Lagrådsremiss om anpassningar av reglerna om stöd vid korttidsarbete (covid-19)

Förslag om anpassningar av reglerna vid korttidsarbete

Regeringen föreslår utökat stöd vid korttidsarbete och att vissa utbetalningar ska beaktas vid prövningen av rätten till stödet.

1000

Kontakt

Mattias Bergman

Partner / Head of Legal Services

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Vi har i flera tidigare TaxNews skrivit om de nya reglerna om stöd vid korttidsarbete. Den 7 maj höll regeringen en pressträff med anledning av lagrådsremissen avseende tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda samt anpassningar av reglerna om tillfälliga anstånd och stöd vid korttidsarbete. Som tidigare anförts av regeringen föreslås att stöd vid korttidsarbete tillfälligt höjs till att omfatta en arbetstidsminskning om 80 procent under perioden 1 maj–31 juli 2020, vilket skulle innebära att arbetstagarens lön minskas med 12 procent.

Vidare föreslås ett förtydligande av kravet på allvarliga ekonomiska svårigheter genom att det i lagtexten anges att det ”vid bedömningen av om arbetsgivaren har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter särskilt ska beaktas om arbetsgivaren samtidigt genomför aktieutdelning eller andra liknande utbetalningar”. Regeringen ger dock inget förtydligande i relation till vad som tidigare anförts av finansutskottet.

KPMG:s kommentar

Den stora frågan är vad som faller under ”aktieutdelning eller andra liknande utbetalningar”, dvs. om det innebär ett förbud mot utdelning eller om storleken på aktieutdelningarna är avgörande eller när i tiden utdelning har skett utgör en faktor vid bedömningen men även om man med utbetalning avser att även koncernbidrag omfattas, vilket inte utvecklas närmare utvecklas i lagrådsremissen.

En annan viktig fråga är hur det blir med en eventuell retroaktiv tillämpningen av den uppdaterade lagtexten som föreslås att träda ikraft den 1 juni 2020. Mot bakgrund av såväl finansutskottets tidigare uttalande att ”arbetsgivaren förutsätts agera i enlighet med lagens syfte” och att det därför inte kan ”anses försvarligt att arbetsgivare som mottar stöd från det allmänna vid korttidsarbete samtidigt genomför aktieutdelningar” samt Tillväxtverkets snävare uttalande om att de är ”av uppfattningen att det är olämpligt att företag gör stora aktieutdelningar och samtidigt tar del av det statliga stödet för korttidsarbete”, så kan det för närvarande inte uteslutas att vissa bolag som sökt stödet samt redan beviljats ett preliminärt stöd kan komma att bli återbetalningsskyldiga vid bedömningen som sker vid avstämningstillfället om de har genomfört aktieutdelningar.

I linje med den aktiva antibedrägeriverksamheten som bedrivs av såväl Skatteverket respektive Tillväxtverket föreslås vidare att myndigheterna ska få genomföra kontrollbesök på arbetsgivarens verksamhetsplats för att kontrollera rätten till stöd vid korttidsarbete. De uppgifter som lämnas vid ett besök ska kontrolleras mot uppgifterna i den initiala ansökan om preliminärt stöd och anmälan om avstämning. Vidare föreslås att Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet även ska omfatta bedrägeribrott, om gärningen har samband med Skatteverkets verksamhet enligt lagen om stöd vid korttidsarbete. Regeringen avser att efter Lagrådets yttrande överlämna förslagen till riksdagen i en extra ändringsbudget och lagändringarna föreslås att träda ikraft den 1 juni. KPMG övervakar löpande det pågående lagstiftningsarbetet och Tillväxtverkets vägledning, framförallt avseende frågan om aktieutdelningar och andra utbetalningar i samband med stödet.

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor om regelverket för korttidsarbete.

Läs mer:
The article in English

Mattias Bergman
+46 8 723 95 52
mattias.bergman@kpmg.se

Joanna Kulawik
+46 76 640 27 69
joanna.kulawik@kpmg.se

 

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today