close
Share with your friends

Förslag om en ny lag för tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda – covid-19

Förslag om tillfällig skattefrihet för vissa förmåner

Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 juni 2020.

1000

Kontakt

Marie Enander

Ansvarig Förmåner & Representation / Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Finansdepartementet remitterade den 7 maj 2020 ett förslag om ny lag om tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen och gåva till anställda. Förslagen i promemorian innebär i huvudsak följande:

  • arbetsgivare kan erbjuda sina anställda skattefri förmån av parkering i anslutning till arbetsplatsen under perioden 1 april – 31 december 2020, och
  • arbetsgivare kan ge sina anställda skattefria gåvor värda upp till 1 000 kr inkl. mervärdesskatt per person, utöver redan lagreglerade skattefria julgåvor, minnesgåvor och jubileumsgåvor, perioden 1 juni – 31 december 2020

Enligt förslaget omfattar skattefriheten nämnda förmåner utgivna till anställda som är obegränsat skattskyldiga enligt inkomstskattelagen och anställda som är begränsat skattskyldiga enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK).

De utgivna skattefria gåvorna och förmånerna föreslås undantas från sociala avgifter.

Skattefri förmån av fri parkering

Regeringens förslag innebär att arbetsgivare ska kunna erbjuda skattefri förmån av parkering i anslutning till arbetsplatsen. Av promemorian framgår att de föreslagna reglerna är motiverade av smittskyddsskäl och att det finns behov för anställda som inte kan arbeta hemifrån, att kunna ta sig till sitt arbete på annat sätt än med kollektiva färdmedel.

Skattefri gåva till anställda

Enligt de föreslagna reglerna ska arbetsgivare kunna ge sina anställda skattefria gåvor upp till 1 000 kr (inkl. mervärdeskatt) per person. Dessa skattefria gåvor kan således ges utöver de gåvor som redan idag kan ges med skattefrihet enligt inkomstskattelagen, dvs. julgåvor, minnesgåvor och jubileumsgåvor.

Skattefriheten förutsätter att det handlar om gåvor som lämnas till alla anställda eller till en större grupp anställda samt att gåvan inte lämnas i pengar eller andra betalningsmedel (ex. presentkort) som kan bytas mot pengar.

De föreslagna reglerna är en följd av de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusets spridning och regeringen anger i promemorian att de nya reglerna ger bolag och kommuner möjlighet att stödja olika branscher i det lokala näringslivet genom sina anställda.

Ikraftträdande

Den nya lagen om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda föreslås träda i kraft den 1 juni 2020. Lagen tillämpas på förmån av fri parkering som lämnas efter den 31 mars 2020 och i övrigt på förmån som lämnas efter ikraftträdandet. Lagen föreslås även upphöra att gälla vid utgången av 2020.

KPMG:s kommentarer

Av den föreslagna lagtexten framgår att förmån av fri parkering endast avser parkering i anslutning till arbetsplatsen, men det anges inte närmare vad anslutningskravet innebär.

KPMG kommer att fortsätta bevaka utvecklingen av lagförslaget. Välkommen att kontakta oss om du har frågor om förmåner.
 

Marie Enander
+46 8 723 95 44
marie.enander@kpmg.se

Sandra Berg Svantesson
+46 8 723 91 74
sandra.berg.svantesson@kpmg.se

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today