close
Share with your friends

Coronakrisen kommer sannolikt att leda till en grundläggande förändring av efterfrågan och till en djupare systematisk lågkonjunktur. För aktörer inom fordonsindustrin kommer det att bli än viktigare att fokusera på allianser och partnerskap. Ökat fokus på kundrelationer och digitala säljkanaler kommer bli viktiga områden att utveckla för att möta morgondagens efterfrågan.

Nya affärsmodeller kräver uppdaterade styrmodeller. Behovet av en mer flexibel och snabbare scenarioplanering och verksamhetsuppföljning ställer krav på nya digitala stöd. Vi ser också att perspektivet på riskhanteringen kommer att förändras. På sikt innebär det ett ökat fokus på GRC-frågor (governance, risk och compliance).

Under vårens återstart väntar ett högt tryck på leveranskedjan – vår rekommendation är att börja planera för omstarten i ”vågor”. (Se separat artikel nedan).

Krisen slår olika i olika delar av industrin. Aktörer med starka balansräkningar bör passa på att se över sin förvärvsagenda. Utvecklingen leder sannolikt till nya möjligheter både vad gäller förvärv, allianser och partnerskap som tar oss vidare till det ”nya normala”.

Få det senaste!

Ta del av våra trendspaningar, rapporter och insikter. Prenumerera på vår nyhetstjänst!

För frågor eller mer information kontakta:

Christoffer Sellberg, Head of Automotive, KPMG Sverige, christoffer.sellberg@kpmg.se.

Läs mer om hur bil- och fordonsindustrin påverkas av coronapandemin:

Här hittar du vårt globala innehåll.

Fler insikter och tjänster: