close
Share with your friends

Inflödet av kapital minskar och de viktiga nätverksytorna ställs in eller ställs om till digitala varianter. Två tydliga effekter för startupsektorn i det rådande läget. Men samtidigt skapar utmaningarna i spåren av covid-19 en möjlighet för anpassning och innovation för dem som kan och vågar. Sven Cristea, delägare och auktoriserad revisor på KPMG, reflekterar tillsammans med kollegor över vad coronakrisen innebär för startups i Sverige. 

Coronavirusutbrottet har gett startup-Sverige en riktig käftsmäll. Tänk er att Muhammad Ali studsar in i ringen på typiskt Ali-manér och skriker ”I will shake up the world”! Corona har gjort just det, men det var ingen som riktigt förstod förrän i rond 4 och initialt var det knappt någon som insåg att matchen var igång. I Sverige hade det inte heller några direkt förödande effekter förrän det kom att klassificeras som en global pandemi och många länder runtom började stänga sina gränser och tvinga sina medborgare till karantän. Därför gick ändå en hel del kapitalanskaffningar i mål under mars kopplat till flera startups. Under april månad har aktiviteten däremot gått ner märkbart. 

Webinar och digitala möten

Vi var nyligen med och sponsrade det nordiska startup-eventet Arctic15 i Stockholm och hade flera spännande möten och mässor att se fram emot, men vi började tidigt märka att större europeiska event ställdes in eller var halvtomma och vi fick som de flesta andra snabbt ställa om till webinar och digitala möten. 

Mässlokalerna ekar nu tomma och nätverken blir svagare och svagare – förutsättningarna för kreativa möten i kreativa miljöer minskar och är nästan borta. Det slog initialt mot större event men nu påverkar det även startup-hubbar och kontorshotell. 

Startup och kapital

Vi märker också att inflödet av kapital fortsätter att minska stadigt. Startupsektorn är beroende av riskkapital eftersom få av dessa bolag har ett operativt kassaflöde men det finns inte särskilt mycket riskkapital att tillgå i dagsläget. Många affärsänglar och family offices har dragit sig tillbaka för att försvara sina befintliga portföljinnehav, vilket i förlängningen innebär att det är svårt att få med sig andra aktörer, såsom ALMI Invest*. Det gäller dessvärre många riskkapitalfonder också – som har varit igång ett tag och har stora delar av fonderna uppbundna i olika portföljbolag – bolag som nu inte längre går att avyttra givet osäkerheten på de finansiella marknaderna, både i Sverige och omvärlden.   

Det innebär att de enda som investerar, även om många där ute hävdar att det är business as usual, är nystartade fonder eller nya riskkapitalbolag, som har starka kassor och än så länge få eller inga investeringar i sina portföljer. Det gör det onekligen till investerarnas marknad och coronarabatt har numera blivit ett nästan vedertaget begrepp i transaktionssammanhang. Värderingarna har sjunkit med 30 procent, vilket går att härleda till att kapitalinflödet har minskat drastiskt, men något som inte har minskat är finansieringsbehovet bland svenska startups. Det finns sedan tidigare många startups som inte ens har en affärsmodell för att generera kassaflöden på kort- och medellång sikt och flera av dessa har nu akuta problem. 

”Absolut inte nattsvart”

Så – är det nu nattsvart för alla startups där ute?

Absolut inte!

Det finns flera startups som redan från början haft en affärs- och intäktsmodell som genererar ett visst operativt kassaflöde och det finns också startups som på kort tid kan ställa om sin modell. Sedan finns det flera sektorer inom startupvärlden som gynnas av den pågående krisen, till exempel företag inom digitala lösningar, e-hälsa och för all del de som arbetar med e-handel i olika former.

Många av dessa startups är dessutom agila i alla led och kan agera snabbt på förändrade marknadsförutsättningar och kundbeteenden.

Det rådande läget kan även leda till att kvalificerad arbetskraft från exempelvis industrin friställs och att flera då söker sig till startups, parallellt med att vissa företag med stark kassa och en smart affärsmodell kan locka till sig stjärnor från konkurrenter, vilket skulle innebära en bättre kompetensförsörjning och snarare bättre förutsättningar på lång sikt. 

”Out of difficulties grow miracles”

I dessa tider uppskattar vi det välkända citatet av Jean de La Bruyère; ”Out of difficulties grow miracles”.

Och trots att vi är proaktiva, värdeskapande och i första hand framåtblickande revisorer drar vi också nytta av vår historia för att finna lösningar och hopp. Då kan vi bland annat konstatera att många av dagens unicorns föddes under den förra stora globala ekonomiska krisen. Bland dessa återfinns bland annat Airbnb, Uber, Dropbox och Groupon. Samtliga dessa bolag har på sitt sätt revolutionerat sina respektive branscher och förändrat beteenden.

Vi är övertygade om att startups som nu lyckas hitta kreativa lösningar på dagens utmaningar kommer att komma ur krisen ännu starkare.

Som Muhammad Ali sade: ”Don’t count the days. Make the days count”. Företag och entreprenörer som använder denna kris för att anpassa sina verksamheter och produkter eller tjänster för att möta ett förändrat beteende kommer onekligen att komma ut på andra sidan. Kanske kommer de till och med ha anledning att skrika ”I am the greatest!”

För frågor eller mer information, kontakta:

Sven Cristea, ansvarig för KPMG Växa, #Tillväxtrevisorn, sven.cristea@kpmg.se.