När ett företag befinner sig i kris är det viktigt att som företagare kunna fokusera på rätt åtgärder. Att snabbt få kontroll på situationen är avgörande för att frigöra handlingskraft.

Det också extra viktigt att ha koll på de regelverk som finns kring företagande för att inte hamna i en situation som till exempel innebär personligt betalningsansvar för företagets skulder.

Det är då tryggt att veta att det går att få svar på alla frågor och stöd i praktiska frågor från det nätverket som finns runt företagaren, exempelvis revisorer, redovisningskonsulter och jurister.

Att fördela sin tid mellan att hantera akuta åtgärder, fortsatt drift och planering för framtid är en utmaning men alla delarna behövs för att lyfta blicken bortom kris.

Att pengarna räcker till är för alla företag avgörande och därför är startpunkten att veta vilken likviditet man har och kommer att ha framåt.

Akuta åtgärder

 • För att kunna fatta rätt beslut är det första steget att göra en likviditetsplanering. Vi rekommenderar därför att den i första hand görs för de kommande 12 veckorna.
 • Det underlättar att använda en beräkningsmodell för att lätt kunna se effekterna av olika åtgärder. Vi har ett flertal modeller på KPMG som passar olika typer av verksamheter, kontakta oss för mer information.
 • Med likviditetsplaneringen som utgångspunkt kan man i första hand genomföra de åtgärder som finns inom egen kontroll för att snabbt minska utbetalningar och öka inbetalningar, se vår checklista
 • I samband med det är det lämpligt att gå igenom samtliga stödpaket som kommit från statligt håll för att se vad som fungerar bäst för det egna företaget. Se KPMG:s information om stödpaket. 
 • Nästa steg är att se över de delar som involverar extern part som till exempel bank och undersöka vilka möjligheter det finns till ökad finansiering därifrån. Många gånger är det värt att gå igenom företagets tillgångar utifrån en kreditgivares perspektiv och se vilka belåningsbara tillgångar som finns.
 • En kraftfull åtgärd kan också vara att se över befintliga leasing- och avbetalningskontrakt för att se om avtalstiden kan förlängas och/eller en justering av restvärden kan ske.

Ordinarie drift

 • Det är oerhört viktigt att de fina värden som har byggts upp i företaget under många år ska förvaltas även i kristider trots att verksamheten tillfälligt minskar i omfattning.
 • Att fortsätta det dagliga arbetet skapar trygghet och stabilitet för medarbetarna och medför att man kan fortsätta leverera i tid och med hög kvalitet till sina kunder.
 • I svåra tider är det särskilt viktigt att samverka med kunder och andra samarbetspartner för gemensamt skapa förutsättningar för fortsatta affärer.
 • Den eventuella tid som frigörs kan med fördel ägnas åt att genomföra kända förbättringar som inte hunnits med tidigare och se över legal struktur och uppdelning av rörelsegrenar.
 • Kom ihåg att visa uppskattning till omgivningen som stöttar er i svåra tider.

Planera för framtiden

Kriser går över. Det är viktigt att även planera för framtiden när den akuta situationen är över. Ur alla kriser kommer nya möjligheter varför det är klokt att reflektera över vilken position på marknaden man vill ta i framtiden.

 • Vilka behov på marknaden har uppstått till följd av krisen?
 • Behöver vi justera vår affärsmodell och vårt erbjudande till marknaden?
 • Har krisen öppnat dörrar till nya samarbeten? 

Många gånger finns svar på utvecklingsfrågor hos den egna personalen som arbetar nära kund och förstås kunderna själva så våga ta hjälp och lyssna på det som kommer fram.

Ett sätt tänka är att besvara följande frågor:

 • Vad ska vi sluta göra?
 • Vad vill vi fortsätta göra? Behöver vi förbättra hur vi gör?
 • Vad ska vi börja göra?

Vi har en mycket stor tilltro till företagare i Sverige och deras förmåga att hitta lösningar och affärsmöjligheter i alla typer av situationer. Det som bland annat kännetecknar riktiga entreprenörer är förmågan att fokusera på vad man vill uppnå oavsett vilken situation man befinner sig i. En reflektion efter finanskrisen 2008 var att ”det är i backarna man rycker”. Motstånd är ett tillfälle att träna sin förmåga och bli starkare och vi har klarat kriser förut.

 

Vi på KPMG står till er tjänst, kontakta oss gärna:

Desiree Nyhlén Wittberg, Partner & Auktoriserad revisor, KPMG Sverige, desiree.wittberg@kpmg.se.