3 av 4 organisationer har problem med förändringsledning

Förändringsledning är ett problem för organisationer

Den viktigaste framgångsfaktorn för att lyckas med digitalisering och att implementera ny teknik är en genomgripande förståelse för den digitala affären i verksamheten. Samtidigt har tre av fyra organisationer stora utmaningar med förändringsledning, det visar KPMG:s senaste rapport om projekthantering i Sverige.

1000
Isabel Bergling Olanders

Rådgivare

KPMG in Sweden

E-post

Relaterat innehåll

Swedish Project Review 2020.

Moderna affärsmodeller kräver tätt samarbete mellan IT och verksamheten. Samarbetet är nödvändigt för lyckade projekt – där förändringsledning är en av de mest kritiska funktionerna men som ofta får allt för lite utrymme, det visar den senaste upplagan av Swedish Project Review.

– Flera olika delar måste samverka för en framgångsrik digitalisering. Många av våra kunder eftersöker en partner som kan stötta och ge teknisk rådgivning i frågor som systemval, automatisering, AI och datahantering. Även om tekniken i sig kan vara utmanande och en viktig del av erbjudandet, är det sällan mest kritiskt. Det handlar fortfarande om att få människor att förhålla sig till förändringen och agera på ett nytt sätt, säger Henrik Bagewitz, Head of Project Advisory på KPMG Sverige.

Stor anledning till att IT-projekt misslyckas

Samtidigt visar studien att tre av fyra organisationer har stora utmaningar kopplade till förändringsledning, vilket är en stor anledning till att IT-relaterade projekt misslyckas.

– Många organisationer har i dag utmaningar med samarbetet mellan IT och affär, något som ofta beror på en förväntan att IT ska kunna översätta affärens behov till handling. Digitaliseringen måste ses som en integrerad del av verksamheten och vara en del av affärsstrategin. Kunskapen kan inte heller begränsas till ett tekniskt perspektiv utan skälet till och effekterna av digital transformation måste drivas av affären utifrån ett kund- och lönsamhetsperspektiv, säger Henrik Bagewitz.

”Unik analys av projektmognaden i Sverige”

Sannolikheten att misslyckas med projekt är större för organisationer som litar allt för mycket på den nya tekniken utan att ta hänsyn till andra viktiga faktorer. För att få ut värde av förändringen krävs nya effektiva processer och arbetssätt med tydligt ägandeskap, kommunikation och utbildning.

– Vi på PMI Sweden Chapter har för fjärde året i rad genomfört denna unika analys av projektmognaden i Sverige, tillsammans med KPMG. En viktig aspekt för organisationer som genomgår en digital transformation är att kunna arbeta snabbrörligt med innovation och agila principer som vägleder utvecklingen, säger Ola Stensson, Vice President Special Projects på PMI.

Läs hela rapporten här: Swedish Project Review

 

Om rapporten

Swedish Project Review är Sveriges ledande index för projekt. Rapporten görs i samarbete mellan KPMG och Project Management Institute (PMI) och beskriver trender, framgångsfaktorer samt ger branschspecifika nyckeltal. Årets rapport är den fjärde i ordningen – fokus ligger på digitalisering, transformation och ny teknik. Rapporten bygger på svar från 429 personer som arbetar med projektledning, med kompletterande djupintervjuer.

 

Om PMI SE

PMI SE är en ideell förening som består av professionella projektledare som på volontärbasis erbjuder kompetensutveckling och nätverk för individer som arbetar i projekt. PMI har globalt 565 000 medlemmar i 208 länder.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today