close
Share with your friends

Planering för osäkerheter i intäkter, kassaflöde och kostnader

Hela samhället påverkas av utbrottet av corona, covid-19, och just nu står de flesta verksamheter inför stora utmaningar som exempelvis starkt vikande efterfrågan och störningar i produktionskedjan. När ovissheten är stor och storleken på störningarna svåra att planera mot är det viktig att vara förberedd. Att ha tillgång till tillförlitlig information samt att arbeta utifrån realistiska scenarier är a och o i en situation som denna.

Dessa scenarier ligger sedan till grund för viktiga beslut om till exempel beredskapsinsatser för personalstyrka, kostnadsreduktionsprogram samt effekter av och användning av tillgängliga finansieringsalternativ.

Viktiga delar i detta arbete är löpnade prognosarbete för exempelvis:

  • Försäljning, per kund och per produktlinje
  • Leverantörer och kontrakt
  • Personalstyrkan
  • Kassaflöde
  • Kostnader
  • Investeringsprogram

Beroende på allvaret i kassaflödet är det också viktigt att ha förståelse för de olika finansieringsalternativ och eventuella stödåtgärder som finns tillgängliga.

I en stor organisation, som dessutom delvis arbetar på distans, går det heller inte att underskatta värdet av att ha tydliga handlingsplaner, tydligt uppdaterade och kommunicerade planer samt uppföljning på hur planer implementeras och beslut som tas utifrån nya prognoser.

Har du frågor eller om du behöver vårt stöd i detta arbete är du varmt välkommen att kontakta oss. 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today