close
Share with your friends

Effekterna av covid-19-utbrottet är svåra att överblicka. Det är dock ingen tvekan om att det kommer innebära stora påfrestningar för de flesta verksamheter.

Är ditt företag hårt drabbat? Då är det viktigt att omgående ta kontroll över situationen genom att kartlägga vilka alternativ som finns. För att övervinna operativa och finansiella utmaningar och förbättra prestandan på ditt företag så behöver du snabbt stabilisera kassaflöde och likviditet, samt ha en realistisk syn på aktuella alternativ.

Viktiga frågor att utreda:

  • Hur kan vi stabilisera verksamheten?
  • Vilka alternativ finns och vad blir det ekonomiska utfallet?
  • Behöver vi uppdatera strategin i verksamhetens affärsplan?

Det kan även vara aktuellt att utvärdera:

  • Prognoser över verksamhetens korta och långsiktiga kassaflöde och likviditetsbehov.
  • Omstrukturering av företaget.
  • Personalbehov samt ekonomiska konsekvenser av eventuella omstruktureringar.
  • Nuvarande kreditfaciliteter och möjligheter till omförhandling eller uppskjutande av amorteringar och räntebetalningar.
  • Alternativa finansieringsalternativ och eventuella stödåtgärder som finns tillgängliga.
  • Eventuella avyttringsstrategier.

Företag som i god tid har kartlagt sina prioritetsområden och handlingsalternativ på kort och lång sikt, kommer att ha bättre förutsättningar när den omedelbara krisfasen passerat. 

Kontakta oss gärna om du behöver vårt stöd. Våra integrerade specialistteam kan guida dig igenom de kritiska stadierna av förändringsarbetet.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today