close
Share with your friends

KPMG spår en ökning av budpremier till följd av corona

KPMG spår en ökning av budpremier till följd av corona

Efter en volatil period så har budpremierna på den nordiska aktiemarknaden stabiliserats och ligger nu i linje med det historiska snittet, enligt en studie från KPMG.

1000

Relaterat innehåll

Martin Ericsson, Corporate Finance, KPMG.

– Givet den stora osäkerheten gällande utvecklingen är det osannolikt att vi kommer få så många utköp under 2020. Då vi har sett en skarp nedgång på börserna så kommer det troligen behövas högre budpremier för att lyckas få acceptans för utköpen. Med det sagt kommer effekterna av rådande pandemin behöva synliggöras och utvärderas innan riskfaktorerna blir kvantifierbara och det kan bli en gynnsam transaktionsmarknad, säger Martin Ericsson, Corporate Finance Partner på KPMG.

Nu släpper KPMG sin återkommande studie av buden på de nordiska aktiemarknaderna. Den visar att det under 2019 lades 24 bud på de nordiska börserna som resulterade i köp av minst 50 procent av aktierna i målbolaget. Trots en stark börsuppgång under förra året har de relativt höga budpremierna fortsatt i linje med det tioåriga snittet, en vecka innan bud. Under de senaste tio åren har snittpremien varit 27,2 procent över börskurs för att köpa ut ett börsbolag. 2019 var snittpremien 26,7 procent. 

Tabell budpremier

”Private equity-bolagen har mycket kapital att investera”

KPMG noterar att transaktionsmultiplarna sjönk för de nordiska utköpen med över 20 procent under 2019 jämfört med 2018. Detta är till viss del drivet av vilken typ av bolag som köps ut, men ger ändå en indikation på vikande transaktionsmultiplar.

Detta stöds vidare av värderingar på den generella Nordiska M&A marknaden under 2019, där 1 148 transaktioner stängde till snitt EV/EBIT multipel på 14.4x, vilket är 19,4 procent lägre än snittet för 2018.

– Ökad oro för en kraftig ekonomisk inbromsning gör att KPMG bedömer att sannolikheten är hög för att det blir få utköp från börsen under 2020. Men om värderingarna sjunker väsentligt och man får kontroll på effekterna av coronaviruset så kommer utköpen troligen öka. Private equity-bolagen har mycket kapital att investera, vilket kan få budpremierna att skjuta i höjden, säger Martin Ericsson.

Totalt har KPMG studerat samtliga 422 bud i Sverige, Norge, Finland och Danmark under åren 2000 till 2019, som resulterar i en snittpremie på 25,6 procent. Sverige står för ca 40 procent av transaktionerna.  

 

Vill du veta mer om årets studie? Kontakta: 

Martin Ericsson, Corporate Finance Partner, KPMG.

Lina Lindahl, presskontakt, KPMG.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today