close
Share with your friends

100 städer i Europa kommer att få EU-stöd för att tillsammans med KPMG öka takten mot hållbara och smarta städer och kommuner. I juni ges besked om vilka kommuner som går vidare och som KPMG har förmånen att stötta 25 månader framåt i deras fortsatta arbete mot en smartare framtid.

EU ser hur viktiga städer är som drivare för Europas utveckling. Hållbarhet, tillväxt och digitalisering är avgörande när en modern och smart stad tacklar utmaningarna med covid-19 och mötet med framtiden. EU har lanserat ICC som ett projekt för medelstora kommuner inom EU med minst 50 000 invånare. ICC innebär i korthet att en kommun under drygt två år får vara del av ett unikt nätverk av kommuner och får 100 dagars EU-finansierad rådgivning för att uppnå sina mest prioriterade utvecklingsmål och för att hantera den omställning som covid-19 innebär.

Här bidrar KPMG med rådgivning anpassad till varje kommuns mål, ett stöd som omfattar både strategi, implementation och uppföljning. Målet med ICC är att deltagande städer inte bara ska vara smartare gentemot sina medborgare utan även skapa värde genom samarbete i det europiska nätverket. ICC lanserades före utbrottet av covid-19 och tidsplanen har därför anpassats. Aldrig har behovet av digitalisering för hållbara samhällen eller samarbeten över gränser varit så tydligt som nu.

Deadline för ansökan har nu gått ut och ICC:s bedömning för att avgöra vilka kommuner som ska utgöra en del av de 100 utvalda städerna har påbörjats.

Vill du veta mer om vad en kommun kan göra för att tackla covid-19? Se länkarna längst ned.

Varför ICC?

Europas städer spelar en viktig roll i jakten på innovativa lösningar på samtidens utmaningar:

  • Urbaniseringstrenden är påtaglig och redan nu bor hela 75 procent av EU:s befolkning i stadsområden. Detta innebär en mängd utmaningar som till exempel stor efterfrågan på bostäder och ökad belastning på befintlig infrastruktur.
  • Städer är ofta en knutpunkt och drivkraft för innovation, kreativitet och tillväxt.
  • Städernas roll i kampen mot klimatförändringar har nu även fått ett erkännande genom ansvaret för att främja hållbara tillväxt- och utvecklingsmodeller, skydda miljön och säkerställa goda och hållbara livsvillkor för dess medborgare.

Med detta som bakgrund har nu ICC lanserats för att nyttja digital transformation och nya teknologier som katalysator för välmående och hållbara ständer. Det är det senaste initiativet i en rad av framgångsrika projekt för att främja digital transformation. 2017 initierades ett liknande initiativ där Karlskrona framgångsrikt deltog som enda svenska kommun. Läs mer om det här.

ICC grafik

Ambitionen med ICC

Visionen är att skapa ett europeiskt nätverk med 100 städer som nyttjar potentialen i ny teknik för att förbättra medborgarnas livskvalitet, säkerställa tillväxt, hållbarhet, och motståndskraft mot framtidens utmaningar. Ambitionen är att detta ska stimulera och främja ett mer hälsosamt, grönare och hållbart samhälle för medborgare i städer, kommuner, regioner och EU i stort.

Vad innebär ICC?

ICC stöttar kommunerna med att implementera transformationsstrategier för att möta gemensamma utmaningar i att bli en intelligent stad. De 100 städer som väljs ut kommer att erhålla 100 dagars gratis rådgivning och support för att utveckla och implementera strategier som syftar till att göra dem grönare, mer hållbara och digitaliserade. 

KPMG:s roll

Som en del av ICC ansvarar KPMG för lokal rådgivning, design av transformationsstrategier, koordinering av nätverk samt rapportering och uppföljning för samtliga 100 städer över hela Europa. Här har KPMG en möjlighet att bidra med värde genom hela sitt strukturkapital och kompetens inom rådgivning för smarta städer i Sverige och globalt, men även inspiration och goda exempel från andra branscher.

Har du frågor? Då är du varmt välkommen att kontakta oss.

Robert Cagnell, KPMG Management Consulting, robert.cagnell@kpmg.se.