close
Share with your friends

KPMG Sveriges högsta prioritet är våra anställdas hälsa och välbefinnande, samarbetet med våra kunder och samhällets förtroende. KPMG Sverige tar rådande situation på stort allvar och vidtar löpande åtgärder för att minimera risken för att ådra oss eller sprida smitta.

KPMG:s utgångspunkt är Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att på bästa sätt hantera situationen jobbar vi proaktivt. Vi har en grupp som följer utvecklingen noga och informerar om läget och vilka direktiv som gäller samt ger råd om hur våra anställda bör agera i olika situationer. 

Kundmöten

När det gäller kundmöten har vi löpande dialog med respektive kund och tar i samråd beslut om möten ska genomföras virtuellt eller fysiskt. Vi har goda förutsättningar och bra verktyg för att hålla virtuella möten. 

Seminarier och events

Efter direktiv från regeringen om förbud för större sammankomster har KPMG beslutat att ställa in större events fram till och med 30 juni.

  • Ingen medverkan på studentevents.
  • Arrangerade kundseminarier och kundutbildningar ställs in men i de flesta fall erbjuder vi istället motsvarande via webinarie.
  • Våra medarbetare deltar inte i internationella sammankomster och utbildningar.

Karantän

KPMG Sverige har följande riktlinjer för sina anställda:

  • Medarbetare som besökt riskområde eller uppvisar coronaliknande symtom beordras karantän i 14 dagar. Karantänsreglerna gäller även om man umgåtts med någon som bär eller misstänks bära på smittan. Efter tillfrisknande ska man stanna hemma ytterligare två dagar.

Resor

  • Alla internationella resor har begränsats.

Arbete på distans

Våra medarbetare har goda möjligheter att arbeta på distans och i rådande läge uppmanar vi till det. I synnerhet i Stockholmsområdet enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information om hur KPMG hanterar Covid-19, vänligen kontakta oss.

Kontakta oss