close
Share with your friends

Utöver omedelbara åtgärder bör organisationer reflektera över den egna förmågan att navigera i en kris och överväga åtgärder för att bli mer motståndskraftiga i framtiden.

Scenarioplanering

 • Organisationer måste agera tvingande när de utvecklar och implementerar förbättrad praxis för riskhantering, med fokus på de möjligheter som scenarioplanering kan erbjuda i arbetet att skapa förebyggande handlingsplaner.
 • Att utgå från scenarion gör det möjligt för organisationer att få en helhetsbild och fatta effektiva avvägningsbeslut i frågor som: Hur stort lager man ska ha och var det ska vara lokaliserat, samt hur man ska balansera kostnaden för lagerhållning jämfört med vad det kostar att inte tillfredsställa sina kunder. Med hjälp av AI och automatisering kan dessa scenarier hjälpa till att rekommendera snarare än att bara förutsäga.
 • Genom att analysera tidigare händelser och föreställa sig framtida hot kan organisationer identifiera strategiskt viktiga leveranser som riskerar att hamna i farozonen vid stora kriser. Och viktigast av allt, få vetskap om när den interna kapaciteten att klara risker är otillräcklig.

Hantering av leverantörsrisker

 • Realtidsdata för leverantörer, exempelvis varningar för systemprestanda och geopolitiska händelser, hjälper till att hantera prestanda och problemlösning.
 • När en varning kommer bör organisationer vidta proaktiva åtgärder för att upptäcka ytterligare nivåer som kan exponeras. Kontakta leverantörer utanför de drabbade regionerna för att identifiera uppströms försörjningsberoenden inom deras leveranskedjor.
 • Vidare skulle organisationer kunna dra nytta av att balansera utbud och efterfrågan. Arbeta med interna intressenter såväl som viktiga leverantörer för att komma överens om logistikrelaterade kostnader och nödvändigt buffertlager, för att därigenom minska plötsliga prisökningar vid en kris.

End-to-end-hantering av värdekedjan

 • Med en ökande övergång till e-handel måste organisationer se till att interna leveranskedjor och leveransmekanismer kan klara efterfrågan, för att leverera högsta kvalitet till kunden.
 • Detta kan uppnås med omfattande end-to-end-hantering av värdekedjan, samtidigt som man inom organisationen stärker förmågan att förutsäga konsumentbeteendet, särskilt i tider av osäkerhet.

Micro supply chains

 • Historiskt sett har fokus när man tittar på värdekedjan varit att sänka kostnader, vilket har skapat stora, integrerade, globala nätverk, som får fördelar genom att outsourca tillverkning till tillväxtekonomier. Effekter av pandemier och ökande handelsspänningar tvingar dock organisationer att ifrågasätta om detta är rätt modell.
 • Alternativt skulle många organisationer kunna dra nytta av att gå över till mikrokedjor; Micro supply chains. Dessa värdekedjor är begränsade, agila "minidriftmodeller" med flexibla kontrakt och tillverkning närmare inköpsstället. På detta sätt skulle deras mycket flexibla, decentraliserade natur och förmåga att förändra produktion och leverans kunna utnyttjas för att skala volymer och införa nya produkter med kort varsel.
 • Utöver pandemier är mikrokedjor dessutom mindre sårbara för andra makrofenomen som flyktiga räntor och växelkurser, förändring av skattesystem, handelstullar och kvoter.

Leverantörsrelationer

 • För företag med stora behov från verksamhet baserad i Kina är det orealistiskt att helt lämna den kinesiska marknaden på grund av omfattningen och kvaliteten på befintliga leverantörers ekosystem.
 • Men krisen kan användas som en plattform, med tid och investeringar, för att bygga en grund av förtroende och öppenhet som leder till bättre samarbetsrelationer med viktiga leverantörer. Det är den delade inblicken i partnerskapens mål, motivation och begränsningar som kan bygga organisatorisk motståndskraft

Tekniska uppgraderingar

 • Organisationer bör se över hur anställda samarbetar med varandra och kunder – på kontoret, regionalt och globalt.
 • Genom att investera i intern teknik kan organisationer lära anställda hur bland annat molnbaserade verktyg effektivt kan utnyttjas. Detta bidrar till att säkerställa att arbetsteam är bättre rustade att arbeta på distans och fortsätta ta hand om kunderna, inte bara i kristider utan även när arbetsmiljön fortsätter att förändras.

Nätverkssäkerhet

 • Världshälsoorganisationen WHO är medveten om att misstänkta e-postmeddelanden, phishing, förekommer och att brottslingar försöker dra nytta av coronavirusutbrottet. Med hjälp av denna metod kan de installera skadlig programvara eller stjäla känslig information.
 • För mer information läs: Se upp för brottslingar som låtsas vara WHO.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today