close
Share with your friends

Kunder kommer att kräva mer av sin bank i framtiden. Banker kommer också att behöva konkurrera med fintechbolag på nya marknader och plattformar, det menar branschens experter.

– De banker som lär sig att nyttja tillgången på data kommer att vara framtidens banker, säger Ebba Kraemer på Google Cloud Platform.

Personliga möten och personlig kontakt kommer fortfarande att vara viktigt och finnas kvar om tio år. Men för framtidens banker kommer det att handla om att möta kunden där kunden vill mötas. Många delar kommer också att automatiseras med hjälp av AI och vara helt datadrivna. Detta var paneldeltagarna på KPMG:s event om finanssektorns framtid, Vision 2030, överens om.

– Banker kommer att behöva konkurrera med fintech och finnas på nya plattformar, säger Gustav Baltscheffsky, Business Development Director på Tink.

Banktjänster kommer också att vara mer integrerade i vårt vardagliga liv i framtiden, och när det kommer till kundupplevelse vinner fintech, menar Hanna Johansson, Community Manager på Revolut.

– De fintechbolag som kan leverera en överlägsen kundupplevelse, men också erbjuda en plattform med flera olika tjänster på samma ställe, de kommer att överleva längst.

Bankindustrin kommer att vara uppdelad i tre lager: Process, produkt och plattform, enligt Hanna Johansson.

– Jag tror att bankerna kommer att leda processlagret när det kommer till infrastrukturen. Men jag tror att fintechbolag kommer att leda produkt- och plattformslagret. 

Inte längre ”business as usual”

Ewan MacLeod, Digital Banking Expert, förutspår hårdare krav på banker och deras tjänster – 2030 kommer kunderna att: 

  • Förvänta sig sömlöst och ett enda gränssnitt.
  • Fortfarande vilja ha råd.
  • Men inte tolerera misstag eller krångel.

– Framtida bankärenden ska vara sömlösa, helt friktionsfria och väldigt enkla. De ska bygga på användardata och det ska vara enkelt att ta beslut. ”Business as usual” finns inte längre i finansbranschen, säger Ewan MacLeod. 

Avgörande att kunna dra nytta av data

Öppenhet och att lära sig hantera data kommer att vara framgångsfaktorer för aktörer i banksektorn, enligt utmanarna.

– Jag tror att framtidens banker kommer att vara molnbaserade och jag tror att de kommer att vara bra på att dra nytta av den tillgång på data som de har, de enorma möjligheterna att kunna se hur marknaden fungerar och vad kunderna vill ha. De banker som lär sig att nyttja tillgången på data kommer att vara framtidens banker, säger Ebba Kraemer på Google Cloud Platform.

– Så länge du som aktör är hundra procent transparent och skapar värde kommer kunden att låta dig hantera sina pengar, säger Gustav Baltscheffsky.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today