close
Share with your friends

OECD har publicerat ytterligare råd angående land-för-land-rapportering i multinationella koncerner

CbC-rapportering i multinationella koncerner

OECD har publicerat ytterligare råd gällande implementering och upprättande av land-för-land-rapportering i enlighet med åtgärdspunkt 13 i OECD:s BEPS-projekt.

1000

Kontakt

Karolina Viberg

Partner / Head of Tax Marketing & Development

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har publicerat ytterligare råd gällande implementering och upprättande av land-för-land-rapportering (CbC) i enlighet med åtgärdspunkt 13 (Action 13) i OECD:s base erosion and profit shifting (BEPS)-projekt. Syftet med råden är att göra land-för-land-rapporteringen mer förutsebar för både skattemyndigheter och multinationella koncerner.

I ett pressmeddelande anger OECD att de nya råden innehåller svar på frågor såsom

  • hur utdelningar ska behandlas
  • under vilka omständigheter en jurisdiktion kan kräva att rapporten ska lämnas in till de lokala skattemyndigheterna (local filing)
  • vilken källinformation som måste anges för den data som presenteras i land-för-land-rapporten samt
  • om, och i så fall när, avrundade belopp i tabell 1 i en land-för-land-rapport kan godtas.

De nya råden har sammanfogats med de råd som tidigare publiceras, och finns nu tillgängliga i en sammanställd version.

OECD har också publicerat en sammanfattning på vanliga misstag som multinationella koncerner gör vid upprättande av land-för-land-rapportering. Syftet med sammanfattningen är att göra multinationella koncerner uppmärksamma på misstagen så att de kan undvikas i framtiden. Exempel på fel som inkluderas i rapporten är användandet av olika valutor i tabell 1 i land-för-land-rapporten, att källinformation inte inkluderas i den utsträckning som krävs och att fel jurisdiktionskoder används.

Karolina Viberg
+46 70 876 25 51
karolina.viberg@kpmg.se

Fredrika Wendleby
+46 70 939 67 98
fredrika.wendleby@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan