close
Share with your friends

Nyheter inför bokslutet 2019

Nyheter inför bokslutet 2019

Nu är det dags för bokslut igen. För att du snabbt ska få en överblick har KPMG gjort en sammanställning över ändringar som berör både onoterade och noterade företag.

1000

Kontakt:

Carina Edlund

Partner och Redovisningsspecialist

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

Nyheter bokslut 2019

Sammanställningen är framtagen av erfarna redovisningsspecialister med syftet att ge en snabb och tydlig överblick av årets redovisningsnyheter.

 

Ta del av Nyheter inför bokslutet 2019 (pdf)

Sammanfattning: Första året med IFRS 16

Detta är ett år med få nyheter för företag som inte har noterade aktier och som inte tillämpar IFRS. För bolag med noterade aktier har ändringar skett främst av aktiebolagslagen och dessa ändringar avser riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt transaktioner med närstående.

För de koncerner som tillämpar IFRS är 2019 det första räkenskapsår då den nya standarden IFRS 16 Leasingavtal måste tillämpas. En standard som föranlett mycket arbete i det stora flertalet koncerner.

Vi beskriver i vår artikel de nyheter som riktar sig såväl till noterade som icke-noterade företag och som publicerats av internationella normgivare. Vidare behandlas lagändringar såsom ändringar av årsredovisningslagen (ÅRL) och bokföringslagen (BFL) samt vissa ändringar av aktiebolagslagen (ABL).

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today