close
Share with your friends

KPMG har tillsammans med Vattenfall Värme utvecklat företagets första digitala medarbetare.

– Den gör inte bara min grupps arbete lättare, mer intressant och mer dynamiskt utan hjälper också till att driva projekten mer kostnadseffektivt, säger Johanna Walterson, Manager Grid Planning and Construction på Vattenfall.

Digitalisering är ett nyckelområde i Vattenfalls affärsstrategi och automatisering av dataströmmar och affärsprocesser är en viktig del på den resan. Med erfarenhet av både processer och RPA (Robotic Process Automation) blev KPMG en perfekt digital partner. Målet med samarbetet har varit att förbereda Vattenfalls verksamhet för den digitala transformationen.

Det kan en digital medarbetare utföra

Tillsammans med nyckelpersoner inom Vattenfall Värme har KPMG arbetat med både utveckling och implementering av deras första digitala medarbetare genom att använda RPA.

– Jag är mycket nöjd med min första digitala medarbetare. Den gör inte bara min grupps arbete lättare, mer intressant och mer dynamiskt utan hjälper också projektledarna att hålla koll på kostnader och driva projekten mer kostnadseffektivt, säger Johanna Walterson, Manager Grid Planning and Construction på Vattenfall.

En digital medarbetare kan utföra samma typ av arbetsuppgifter som en vanlig medarbetare, exempelvis logga in i olika typer av system, läsa och skriva mail samt uppdatera dokument. Nyckeln är att processen är digital, repetitiv och regelstyrd. En process kan ha ett väldigt komplext regelverk, men så länge det går att definiera kan KPMG lära en digital medarbetare att utföra en specifik uppgift. 

Automatisering frigör tid

Den digitala medarbetaren hjälper i dag Vattenfall att minimera riskerna för misslyckanden samtidigt som den ökar hastigheten och tillförlitligheten i arbetsprocesserna. Dessutom frigörs resurser för mer värdeskapande arbete.

– Vi jobbar varje dag med att bli mer effektiva i våra processer. Automatiseringsverktyget är ett lättillgängligt verktyg som snabbt skapar värde för vår verksamhet på ett enkelt sätt, säger Helena Dykes, Head of Operational Excellence Heat Sweden på Vattenfall.

KPMG hjälper kunder inom både privat och kommunal sektor att upptäcka potentialen med automatisering som ett verktyg för att frigöra medel för investeringar.

– Det är inte längre en fråga om digitala medarbetare kommer att vara en del av arbetsstyrkan, utan snarare en fråga om hur stor del de kommer utgöra. När vi designar framtidens operativa modeller är det naturligt att se över hur digitala medarbetare kan frigöra tid för ”vanliga” medarbetare att fokusera ännu mer på kunden, säger Gustav Persson, ansvarig för Intelligent automation på KPMG.