close
Share with your friends

HR måste modernisera sin verksamhet och stärka förmågan att strategiskt planera för framtidens workforce. Om man inte agerar är risken hög att HR förlorar sin relevans och sitt inflytande, det framkommer i en ny rapport från KPMG.

Enligt KPMG:s globala HR Survey bedömer tre av fem HR-chefer att om HR inte genomför viktiga förändringar kommer funktionen att vara irrelevant i en modern organisation.

Framgångsrika HR-organisationer lägger stort fokus på fyra kritiska områden. I KPMG:s rapport kallas denna grupp för Pathfinding HR, de utgör endast tio procent av samtliga respondenter.

– Digitalisering och automatisering kan ge fantastiska möjligheter, men för att få full utväxling krävs det att organisationen utvecklas och anpassas till nya arbetssätt. Pathfinding HR lyckas genom att stärka fyra kritiska områden, sammanfattar Theresa Lagerbielke, ansvarig för KPMG:s tjänster inom People & Change.

Future of HR - genrebild

Enligt vår studie handlar det om följande fyra områden:

1 Utforma framtidens workforce

Befintliga personalstrukturer utmanas av ny teknik. Pathfinding HR nyttjar möjligheten att omforma sin workforce för att få full effekt av RPA-investeringar. 

  • 76 procent av alla Pathfinding HR anser att HR aktivt måste utmana hur framtidens workforce kommer att se ut för att tillgodose nya behov (det vill säga vilka förmågor ska köpas in, byggas upp, hyras in eller ersättas av en bot).
  •  74 procent prioriterar vidareutbildning av HR-personal för att möta behovet av kunskap om RPA:s inverkan på arbetsstyrkan.

 

2 Skapa en företagskultur med ett högre syfte 

HR bör spela en viktig roll i att utforma och upprätthålla en företagskultur som ligger i linje med företagets vision.

  • Pathfinding HR är sex gånger mer benägna att svara: ”Jag är helt överens om att vi har en strategi för att upprätthålla rätt företagskultur”.
  • De är fem gånger mer benägna att svara: ”Jag är helt överens om att vi har dedikerade roller inom HR som fokuserar på syfte och kultur”.

 

3 Sätt medarbetare i fokus

Anställda i dag vill ha ett meningsfullt och givande arbete, hjälp med administrativa tjänster samt direkt tillgång till information. För att uppfylla dessa förväntningar ligger upplevelsen hos medarbetarna högt på agendan för Pathfinding HR.

  • 95 procent av alla svarande prioriterar medarbetarupplevelsen som ett fokusområde. Pathfinding HR var nästan tre gånger mer benägna att ”starkt enas om” att hur medarbetare upplever sin arbetsgivare är en strategisk prioritering för hela organisationen.
  • 75 procent av alla Pathfinding HR har en strategi för att designa medarbetarupplevelsen och rankar designtänkande som en högt värderad kompetens inom HR-funktionen.

 

4 Knäck koden genom datadrivna insikter

Pathfinding HR tror på datadriven analys och att det genererar konstruktiva insikter som skapar värde för hela organisationen.

  • Nästan hälften (45 procent) rankar dataarkitekter och dataingenjörer som de tre främsta rollerna att anställa inom HR under de kommande två till tre åren.
  • 35 procent planerar att implementera ny teknik, exempelvis AI, inom två till tre år (mot 20 procent av övriga HR-chefer).

– Dessa fyra områden är nära sammankopplade, och vi rekommenderar därför att man adresserar samtliga. Att lyckas anpassa sig till dagens krav är en utmaning, där HR ligger efter. Det handlar inte bara om att anställa personer med nya förmågor – lösningen ligger i att bygga en tvärfunktionell och agil organisation, avslutar Theresa.

KPMG:s globala HR Survey visar att det krävs ett omtag gällande vad HR gör och hur funktionen är uppbyggd. Om man inte agerar är risken hög att HR förlorar sin relevans och avvecklas.

Läs hela rapporten här.

Om undersökningen

Future of HR 2020 samlar input från över 1 300 HR-chefer i 55 länder, inklusive Sverige, och 31 nyckelsektorer. Undersökningen genomfördes 27 juni – 4 augusti 2019. Den genomförs för 22 året i rad.

Theresa Lagerbielke

Management Consulting

KPMG i Sverige

E-post

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today