close
Share with your friends

Finansbranschen är avgörande för att skapa en hållbar värld, det menar Sasja Beslik, Head of Sustainable Finance Development på Banque J. Safra Sarasin Ltd. Ansvariga på svenska storbanker håller med om att finanssektorn måste ta sitt ansvar för klimatet.

Under KPMG:s event Vision 2030, där framstående aktörer diskuterade finanssektorns framtid, talade Sasja Beslik om att branschen börjar förstå vikten av hållbarhet, men att det krävs nya lösningar och produkter för att det ska bli verklighet.

– Finanssektorn är nyckeln till en hållbar framtid. Banker måste skapa ett hållbart kontrakt med samhället de verkar i.

Hållbarhetsexperten tar upp svenska klimataktivisten Greta Thunberg som ett exempel.

– Om vi inte implementerar klimatet kommer vi inte att klara det. För att få ”Greta-generationen” som kunder är regel nummer ett att forma ett socialt kontrakt.

Frågan Sasja Beslik menar att banker i dag måste ställa sig är hur nästa generation kommer att investera och var de kommer att spara sina pengar.

– Om tre år börjar nästa generation att rösta, inte bara i politiken utan också med sina plånböcker. Vi måste ta med i beräkningen vad deras värderingar är.

”Bankindustrins största akilleshäl”

Han menar att aktörer i finanssektorn måste fundera på hur de kan bidra till samhället – och bli mer transparenta för att lyckas.

– Banker måste bli bättre på information och att kommunicera. Det måste bli lättare att förstå och jämföra produkter, det är bankindustrins största akilleshäl just nu. 

Sasja Beslik påpekar också att det är bråttom.

– Huset står i lågor. Vi måste sluta ljuga för oss själva. Vi måste hitta nya sätt för att kunna genomföra förändringen. 

Även Eva Axelsson, Hållbarhetsanalyschef på Swedbank Robur, anser att omställningen till hållbarhet går för långsamt.

– Vi har börjat se på klimatrisker på ett nytt sätt, inkludera hållbarhet på nya sätt. En förändring har inletts, men det går för sakta.

”Kunderna vill spara hållbart”

Eva Axelsson menar att det krävs en större förståelse i finansbranschen. Undersökningar visar att en majoritet av kunderna de facto vill spara i hållbara alternativ.

– Våra kunder måste få möjlighet att göra jämförelser och ta välgrundade beslut. Vi som investerare måste ta ansvar och fråga företagen vad deras agenda är, och var de vill vara om tio år.

Karl-Oskar Olming, Chief Sustainability Strategist på SEB, menar också att banker måste kunna visa att de med sina medel kan påverka för en hållbar framtid.

– Klimat, vatten och utbildning – det är frågorna som våra fondkunder prioriterar, och det är vad vi fokuserar på när vi erbjuder nya produkter.

KPMG Vision 2030

Positiv trend i den finansiella sektorn

Filippa Strandänger, Hållbara finanser på KPMG, ser en positiv trend i den finansiella sektorns ambitioner att ställa om för att bidra till en mer hållbar värld.

– De aktörer som går i bräschen och fokuserar på det som är väsentligt både ur ett finansiellt och ett påverkansperspektiv när det kommer till hållbarhet, och dessutom lyckas kommunicera det till sina kunder, tror jag kommer vara de mest relevanta spelarna både nu och i framtiden.

Filippa Strandänger avslutar:

– Det handlar inte bara om att hantera risker utan det finns en enorm uppsida och potential i att finansiera och investera i den framtid vi vill främja, och jag ser en otrolig potential i de standarder och åtaganden som den finansiella sektorn åtar sig och står inför. Smartast tror jag är att våga driva den utvecklingen.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today