Frontiers in Finance

Frontiers in Finance

Utmaningar och möjligheter för finanssektorn på resan mot hållbarhet.

Utmaningar och möjligheter för finanssektorn på resan mot hållbarhet.

Förändringar inom bank- och finansbranschen

Den senaste upplagan av Frontiers in Finance handlar om utmaningar och möjligheter som banker, försäkringsbolag och kapitalförvaltare ställs inför i arbetet med att förändra verksamheten. Vi fokuserar på tre huvudfaktorer som driver på transformationen: Ökad effektivisering, digitalisering och förändringar i lagstiftningen. Dessutom har chefer för ledande bolag i finanssektorn intervjuats om praktiska erfarenheter av förändringsarbetet, både i den egna verksamheten och i branschen.

Ledare i finanssektorn förstår att omvandlingen bör ske snarast. Trots det verkar många oroade över att inte ha människorna, processerna eller rörligheten i verksamheten som krävs.

– I den här upplagan av Frontiers in Finance tar vi upp insikter som kan hjälpa chefer att genomföra en hållbar omvandling i en föränderlig värld, säger Mårten Asplund, Head of Financial Services på KPMG i Sverige.

Utmaningen blir att balansera kortsiktiga mål med att på längre sikt omvärdera och omdefiniera affärsmodeller och strategier. Där kommer förmågan att våga göra radikala förändringar vara nyckeln till att hitta och skapa möjligheter för en hållbar omvandling och tillväxt.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today