close
Share with your friends

Danmark: Krav på inlämning av internprissättningsdokumentation tillsammans med skattedeklarationen (lagförslag)

Danmark: Lagförslag om internprissättningsdokumentation

De nya reglerna föreslås gälla beskattningsår som påbörjas från och med 1 januari 2020.

1000

Kontakt

Karolina Viberg

Partner / Head of Tax Marketing & Development

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

Det danska skattedepartementet (Skatteministeriet) har lagt fram ett lagförslag som innebär – om förslaget träder i kraft – att skattskyldiga måste överlämna sin interprissättningsdokumentation tillsammans med skattedeklarationen. Med andra ord kommer deadline för inlämning av skattedeklarationen att sammanfalla med deadline för inlämning av internprissättningsdokumentationen. De nya reglerna föreslås gälla beskattningsår som påbörjas från och med 1 januari 2020.

Om internprissättningsdokumentationen inte lämnas in tillsammans med deklarationen riskerar den skattskyldige att påföras förseningsavgifter och att bli föremål för skönsbeskattning. Enligt lagförslaget kan skönsbeskattning komma att ske även om den skattskyldige vid ett senare tillfälle lämnar in eller kompletterar sin dokumentation.

I jämförelse med de danska regler som gäller idag är den viktigaste skillnaden att det införs ett krav på att faktiskt lämna in internprissättningsdokumentationen till det danska skatteverket i samband med att deklarationen överlämnas. Enligt nuvarande regler finns det enbart ett krav på att internprissättningsdokumentationen ska finnas tillgänglig från det att deklarationen lämnas in.

För ytterligare information om det danska lagförslaget hänvisas till Denmark: Transfer Pricing Documentation to be Filed with Tax Return (Draft Bill)

Karolina Viberg
+46 8 723 94 52 
karolina.viberg@kpmg.se

Fredrika Wendleby
+46 709 39 67 98
fredrika.wendleby@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today