close
Share with your friends

Hållbarhetsrapportering är ett lagkrav. Svenska företag utför trots detta inte uppgiften i sin helhet. Mänskliga rättigheter utelämnas i vissa fall helt, det visar KPMG:s undersökning som görs för andra året i rad.

Kravet att rapportera om hållbarhet gäller sedan 2018 och berör bolag som uppfyller gränsvärden i årsredovisningslagen. I Sverige finns det drygt 1 600 bolag som omfattas av kravet, över 100 av dessa företag ingår i årets undersökning från KPMG.

Endast 24 procent av bolagen rapporterar alla delar som ska finnas med enligt lagkravet. Antalet som inte gör detta har ökat sedan förra året, från 71 procent till 76 procent.

Utelämnar mänskliga rättigheter

Många missar att rapportera på antikorruption och mer än 10 procent av de undersökta företagen utelämnar mänskliga rättigheter helt, utan förklaring till varför.

– Det kan bero på att mänskliga rättigheter är ett svårdefinierat område som berör hela värdekedjan, från leverantörsled till slutkund. Många kanske kopplar mänskliga rättigheter till barnarbete i Asien, men glömmer att rätten till likabehandling – att inte bli diskriminerad på sin arbetsplats – också är en mänsklig rättighet enligt FN:s konvention, säger Nora Sandahl på KPMG Assurance Sverige.

Att inte rapportera om mänskliga rättigheter kan vara en nackdel för ett bolag eftersom det kan verka som att man inte jobbar med frågan, även om så inte är fallet.

Hållbarhetsrapport genrebild

Fler har publicerat en hållbarhetsrapport

En positiv förändring sedan förra årets undersökning är att fler företag har offentliggjort en hållbarhetsrapport, antalet publicerade rapporter har ökat från 86 procent till 91 procent. Dock saknas den fortfarande hos närmare tio procent av bolagen. 

Fler förklarar också varför man inte rapporterar om hållbarhet, och beskriver hållbarhetsrisker. Detta tyder på att fler bolag förstår lagkravet nu, jämfört med vad som kom fram i förra årets undersökning.

– Riskanalyser och målsättningar har förbättrats, vilket vi tycker är bra. Till exempel visar ökningen av bolag som kommunicerar framåtblickande mål kopplade till hållbarhetsfrågor att det finns en ambition med hållbarhetsarbetet. Att man rapporterar det externt visar också att man tar målen på allvar, säger Nora Sandahl.

Områden som svenska företag är bra på att rapportera på är framför allt miljö, personal och sociala frågor.

 

Läs hela undersökningen här.

 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today