close
Share with your friends

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today

Kontakt

Projektstyrning blir allt viktigare för framgångsrik utveckling av verksamheter och strategiska investeringar inom offentlig sektor.

Med publika medel behövs extra fokus på att kvalitetssäkra värdet av initierade projekt och hantera de förändringar det leder till. Men hur?

I årets Swedish Project Review, en enkätstudie där KPMG och Project Management Institute tar temperaturen på projektstyrning i Sverige, framgår att projekt inom offentlig sektor löper 40 procent större risk att misslyckas.

– Resurshantering behöver till större del handla om projektorganisationens kompetens, snarare än att bara koncentreras till finansiering. 2019 är konkurrensen om kompetensen mer påtaglig än tidigare, säger Isabel Bergling Olanders, senior rådgivare på KPMG.

För att lyckas med sina projekt och investeringar krävs även förmågan att effektivt hantera förändring. Här står offentlig sektor inför en stor utmaning.

Hela 95 procent av respondenterna inom offentlig sektor i den nämnda studien uppger att deras organisation är ineffektiv när det kommer till förändringsledning.

– I exempelvis infrastrukturprojekt eller digitaliseringsinitiativ med stort fokus på tekniska lösningar är det viktigt att inte glömma bort människors sätt att tänka, känna och göra. Organisationer underskattar ofta behovet av förändringshantering och tjänar på att skapa tydliga förutsättningar på det här området, förklarar Isabel Bergling Olanders.

Projektportföljstyrning är ett effektivt sätt att stärka dialogen med politiken.

En framåtriktad projektportföljsstyrning

KPMG:s erfarenhet är att beslut om investeringar och strategiska initiativ ofta fattas från fall till fall, utan tillräcklig koppling till den övergripande strategin.

Men det finns lösningar.

– Med hjälp av projektportföljstyrning kan strategiska beslut fattas utifrån perspektiv som väger samman lönsamhet, strategisk inriktning och hållbarhet för samhälle och medborgare. Portföljstyrning är därför ett effektivt verktyg för att stärka dialogen med politiken, förklarar Henrik Bagewitz, ansvarig för Project Advisory på KPMG.

Offentliga verksamheter har mycket att vinna på att konkretisera vilka värden och effekter projekten ska generera. Det är lätt att man presenterar finansieringsunderlag i början av ett projekt, men sedan släpper blicken på värdet utan att följa upp vilken effekt projektet faktiskt gav.

Inkludera riskhantering i högre grad

När man startar projekt i kommuner och regioner navigerar man generellt sett i en komplex miljö med hög risk.

– Man går ofta till politiken i tidigt skede med ett estimat av hur mycket ett projekt kommer att kosta, utan att kommunicera risknivån. För en korrekt slutkostnadsprognos behöver man ta hänsyn till risk.

Ökad transparens och medvetenhet om risknivån i olika skeden ökar trovärdigheten.

För skattefinansierade projekt är det av särskild vikt att det finns kontinuitet och tydlighet i hur man hanterar och pratar om risk, säger Henrik Bagewitz.

Här kan du ladda ner Swedish Project Review 2019.

 

För mer information, vänligen kontakta även:

Isabel Bergling-Olanders, rådgivare Digital Transformation & Innovation, KPMG Sverige, isabel.bergling.olanders@kpmg.se, +46 8 7239275