close
Share with your friends

Efter ett starkt 2018 började 2019 med en lugn start för fintech-investeringar globalt - vilket speglar en trend sett på den bredare riskkapitalmarknaden. Både antalet globala fintech-affärer och den totala globala investeringen i fintech sjönk under H1'19, vilket ökade 37,9 miljarder dollar över 962 affärer, drivet av bristen på erbjudanden som sågs under 2018. Med det sagt så är fintech-marknaden fortfarande relativt stark och har goda möjligheter för fortsatt tillväxt.


Se hela rapporten för mer information inklusive viktiga ämnen som driver intresset för fintech-marknaden idag, t.ex.

  • Vad är det som driver Europas fintech-marknad?
  • Vad är wealthtech och proptech och hur utvecklas det till viktiga investeringsområden? 
  • Hur driver gränsöverskridande investeringar fintech-branschen framåt?
  • Hur påverkar lagstiftningsförändringarna i Kina fintech-investeringar?
     

Ta del av den fullständiga rapporten här.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Mårten Asplund, ansvarig för finansiella tjänster på KPMG Sverige, marten.asplund@kpmg.se.