close
Share with your friends
CEO Outlook: Nordiska företagsledare mer optimistiska

CEO Outlook: Nordiska företagsledare mer optimistiska

CEO Outlook 2019: Vad tycker nordiska företagsledare?

Nordiska företagsledare mer optimistiska och ödmjuka

Företagsledare i Norden utmärker sig som mer optimistiska om utsikterna för den globala ekonomins tillväxt än sina internationella kollegor. Det visar årets CEO Outlook från KPMG. Tillväxtmarknader samt digital innovation och disruption står i fokus i Norden – med ett starkt engagemang för medarbetarna och en mer modest syn på det egna ledarskapets betydelse.

För femte året i rad publicerar KPMG sin globala studie CEO Outlook – en framtidsfokuserad undersökning bland företagsledare. Vår nordiska utbrytning av resultaten visar att hela 86 procent av de nordiska företagsledarna är positiva till det egna landets framtida tillväxt jämfört med 60 procent i fjol. Med en stark global framtidstro (75 procent vs. 62 procent globalt) har de nordiska företagsledarna börjat rikta fokus på tillväxtmarknader, i synnerhet Afrika och Mellanöstern.

Fokus på innovation och "failing fast"

När det kommer till förändringsarbete är innovation högt upp på agendan, vilket delvis kan förklaras av den höga graden av digitalisering i Norden. Företagsledarna är ständigt på jakt efter disruptiva affärsmodeller och är starka förespråkare av det innovationsdriva arbetssättet ’failing fast’. Stora resurser läggs också på att säkerställa att medarbetarna är redo för den ständigt pågående digitala omställningen. Just fokuset på medarbetarnas behov under förändringsprocesser är mer vanligt i Norden än globalt. I andra delar av världen ges ofta tekniken prioritet.

Resultaten i årets CEO Outlook visar också att ledarna i Norden har en mer ödmjuk syn på den egna positionen – de är i högre grad införstådda med att de själva är utbytbara. Nästan hälften av de nordiska företagsledarna är mycket eniga om att olika ledare och ledarskaps-förmågor behövs i olika faser av ett företags resa (46 procent jämfört med 31% globalt).

Öppenheten för förändring tycks även avspegla företagsledarnas syn på sig själva och deras roll i bolagen. Nordiska företagsledare prioriterar i högre utsträckning det som är bäst för verksamheten snarare än det som gynnar dem själva, säger Björn Hallin, ordförande på KPMG Sverige.

De nordiska företagsledarna ser också sig själva som nyckelspelare när det kommer till cybersäkerhet – 9 av 10 svarar i CEO Outlook att skyddandet av kunddata är ett av de viktigaste ansvaren i deras roll (89 procent jämfört med 72 procent globalt).

– När allt mer blir datadrivet blir självklart också datasäkerhet en kritisk faktor för aktörer som vill nå framgång. Det gäller oavsett bransch eller verksamhet, avslutar Björn Hallin.

Om KPMG CEO Outlook

För femte året i rad publicerar KPMG sin globala studie CEO Outlook. Det är även tredje året i rad som KPMG gör en nordisk jämförelse. Den nordiska studien har två referensgrupper: (1) nordiska företagsledare: 100 respondenter (jämnt fördelat mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige); och (2) globala företagsledare: 1300 respondenter i 11 marknader (Australien, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Nederländerna, Spanien, Storbritannien och USA). Undersökningen gjordes mellan januari och mars 2019.

 

Kontakta oss