close
Share with your friends
genrebild CIO Survey 2019 undersökning om IT-ledarskap

CIO Survey 2019: Global studie av IT-ledarskap CIO Survey 2019: Global studie av IT-ledarskap

Ökade säkerhetsrisker när IT-avdelningar exkluderas i besluten

Årets CIO Survey från KPMG och Harvey Nash visar att verksamhetsstyrd IT skapar mer värde än någonsin tidigare, men det för också med sig ett behov av bättre styrning. Säkerhets- och integritetsriskerna ökar när företagsledarna kringgår IT-avdelningens direktstyrning.

CIO Survey 2019 visar att företag där IT-chefen är direkt involverad i beslutsfattande som rör verksamhetsstyrd IT har affärsmässiga fördelar som omfattar bättre ledtider till marknaden för nya produkter och bättre medarbetarupplevelse. 

– Det man måste se nu är att IT är en stor del av kärnverksamheten man har, oavsett vad den är, säger Rebecca Ihrfors, CIO på Försvarets Materielverk, under ett seminarium där studien diskuterades.

Fyra av tio företag involverar trots det inte IT-avdelningen direkt i sådana verksamhetsstyrda IT-beslut. Sannolikheten för att dessa företag blir sårbara inom flera säkerhetsområden är dubbelt så stor jämfört med dem som konsulterar IT. De är dessutom mindre effektiva på att bygga kundförtroende genom IT och risken är större att de har utsatts för ett allvarligt IT-angrepp under de senaste två åren.

– Att vem som helst med en smartphone och ett kreditkort numera kan upprätta ett IT-system innebär både möjligheter och risker. De företag som hittar rätt balans mellan innovation och styrning blir vinnarna, säger Magnus Sjöström, Partner Digital Transformation på KPMG i Sverige.

Även om IT-chefens inflytande är intakt sitter färre med i styrelsen, en minskning från 71 procent till 58 procent på bara två år.

Studien visar också att IT-chefer har svårt att hitta rätt kompetens, och kompetensbristen är högre än den någonsin har varit sedan 2008. De tre färdigheter som det råder störst brist på är big data/analys (44 %), IT-säkerhet (39 %) och AI (39 %).

Seminarium om IT i förändring

Stefan Berg, CTO på Transcom, Sebastian Lindström, tidigare CIO på Lernia, och Rebecca Ihrfors, CIO på Försvarets Materielverk, deltog i en paneldiskussion om studien.

20 procent av IT-jobben förväntas blir ersatta av robotar

När styrelsen ber IT-avdelningen att använda AI/automatisering för att öka effektiviteten (upp 17 % i år som prioritet för styrelserna) svarar IT-cheferna att de bedömer att 1 av 5 jobb ersätts av AI/automatisering inom 5 år. Det i sin tur kommer troligtvis att leda till en betydande omorganisation av verksamhetens roller.

Men 69 procent av IT-cheferna tror att nya roller kommer att ersätta de jobb som går förlorade.

Allt fler styrelser kräver att IT-avdelningen prioriterar automatiseringen av verksamhetens arbete. Hur organisationer anpassar sig till automatisering kommer bli en allt tydligare framgångsfaktor och många företag är inte alls redo, säger Charlotta Skogar på Harvey Nash i Sverige.

Digitala ledare, det vill säga organisationer som anser sig vara ”mycket effektiva” på att använda digital teknik för att förbättra sina affärsstrategier, presterade bättre än konkurrenterna inom alla undersökta områden: Dessa områden omfattar ledtid till markaden (53 % jämfört med 34 % för övriga), kundupplevelse (65 % jämfört med 49 %), ökad omsättning (55 % jämfört med 43 %) och lönsamhet (50 % jämfört med 37 %).

Det är också troligare att digitala ledare inför nya stora förändringar av produkter och tjänster under kommande tre år (55 % jämfört med 39 % för övriga) och fokuserar på att tjäna pengar. 76 procent av de digitala ledarnas VD:ar vill att deras IT-projekt ska tjäna pengar snarare än att spara pengar, jämfört med 58 procent för övriga.

CIO Survey är världens största IT-ledarskapsundersökning

KPMG och Harvey Nash CIO Survey är inne på sitt tjugoförsta år och är den största IT-ledarskapsundersökningen i världen, sett till antalet respondenter. Undersökningen, som omfattade 3 645 IT-direktörer och IT-chefer, utfördes mellan 13 december 2018 och 4 april 2019 i 108 länder.

För mer information, kontakta gärna:

Magnus Sjöström, Partner Digital Transformation KPMG Sverige, magnus.sjostrom@kpmg.se, 070-875 70 62

Charlotta Skogar, Senior konsult Harvey Nash Sverige, charlotta.skogar@harveynash.se, 076-798 13 65

Kontakta oss