close
Share with your friends

Så arbetar man förebyggande mot oegentligheter i ideell sektor

Förebyggande arbete mot oegentligheter i ideell sektor

De senaste årens mediala uppmärksamhet av hur insamlade medel hanterats felaktigt och hur makthavare agerat inom ideell sektor har gjort att man nu mer aktivt prioriterar det förebyggande arbetet mot oegentligheter. Det förebyggande arbetet startar med en riskanalys men består även av flera andra viktiga delar.

1000

Relaterat innehåll

oegentligheter ideell sektor

Kraven på att aktivt arbeta för att förebygga korruption ökar generellt. Detta gäller inte minst inom ideell sektor där förtroendet är allt. Givarna förutsätter att de insamlade medlen når sitt ändamål och ställer krav på organisationen. Inom ideell sektor finns bland annat risk för att företrädare tar del av obefogade förmåner och ersättningar eller affärstransaktioner där jäv föreligger.

Riskanalys viktig del av det förebyggande arbetet

Det går aldrig att få bort risken helt men det finns en hel del som ideella organisationer kan göra för att förebygga. Richard Elmersson, specialist Forensic & Internal Risk på KPMG, poängterar att en riskanalys med inriktning mot oegentligheter är en förutsättning för att kunna jobba förebyggande.

– Genom en bra riskanalys där rätt personal är involverad kan många riskområden identifieras. Genom detta arbete möjliggörs för organisationen att designa adekvata kontroller och andra insatser för att minska sina risker. Dessutom visar statistik att organisationer som är förberedda snabbare identifierar oegentligheter men även minskar den ekonomiska skadan.

Flera komponenter spelar in i det förebyggande arbetet för att minska risken för eller mildra konsekvenserna av oegentligheter i ideell sektor.

4 sätt att arbeta förebyggande mot oegentligheter:

  1. Gör en riskanalys. I arbetet med riskanalys är det viktigt att rätt personer/funktioner är involverade och att riskerna löpande utvärderas.
  2. Upprätta en handlingsplan över hur misstänkta oegentligheter ska hanteras. Vilka personer ska involveras och hur ska intern och extern kommunikation hanteras?
  3. Bygg en stark etisk kultur där önskat beteende belönas och oönskat beteende medför sanktioner. De anställda ska uppmuntras och känna sig bekväma att rapportera oegentligt agerade.
  4. Upprätta en visselblåsarkanal. Oegentligheter upptäcks ofta genom att någon annan tipsar om det inträffade.

Oegentligheter kan leda till stora konsekvenser

Ideell sektor är inte förskonad från oegentligheter och konsekvenserna av dessa kan vara både ekonomiska och varumärkesmässiga. Förtroendet utgör det absoluta grundkapitalet vilket gör att ideella organisationer är särskilt känsliga för oegentlighetsincidenter. Rebecca Kromp, specialist Forensic & Internal Risk, understryker även den interna skadan.

– En drabbad organisation kan påverkas på en mängd vis. Framförallt är förtroendeskadan oerhört allvarlig. Det tar lång tid att bygga upp ett förtroende men det går mycket fort att rasera detta. Sen har vi den interna skadan, hur de anställda känner och hur de påverkas när organisationen drabbas. En effekt av oegentligheter som det talas alldeles för lite om enligt min mening. Det kan vara både stressande och påfrestande att ha blivit utsatt för en oegentlighet.

KPMG:s forensic-team arbetar tillsammans med revision

KPMG:s forensic-team arbetar nära revision då arbetet kompletterar revisorernas arbete och ansvar.

– Vi kan kopplas in av revision för att både genomföra utredningar av misstänkta oegentligheter och stötta kunder i deras förebyggande arbete. Därtill anordnar vi tillsammans seminarier på området. Nu senast hur man förebygger korruption i ideell sektor. Säger Richard Elmersson.

Vill du veta mer om hur KPMG kan hjälpa din organisation med det förebyggande arbetet mot oegentligheter? Vänligen kontakta:

Richard Elmersson, Senior Manager, specialist Forensic & Internal Risk KPMG Göteborg, på mail: richard.elmersson@kpmg.se eller telefon: +46 733 272036.

Rebecca Kromp, Manager, specialist Forensic & Internal Risk KPMG Stockholm, på mail: rebecca.kromp@kpmg.se eller telefon: +46 8 7239731.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today