close
Share with your friends

KPMG investerar i klimatprojekt

KPMG investerar i klimatprojekt

För att kompensera för KPMG Sveriges klimatpåverkan har vi valt att investera i ett kraftverk i Indien som använder förnybart jordbruksavfall från den lokala regionen som bränsle. Genom investeringen reducerar vi utsläppen av koldioxid med mer än vi förorsakar genom vår svenska verksamhet.

1000

Relaterat innehåll

KPMG klimatkompenserar - Bild från Sri Balaji projektet

Bild: Tricorona

KPMG Sverige har tagit ett strategiskt beslut att kompensera för det klimatavtryck vi avger som företag.

De miljöaspekter som bidrar till störst koldioxidutsläpp för KPMG:s del är personalens flygresor och uppvärmning/kylning av våra kontorslokaler runtom i landet. De genererar ca 1 800 ton CO2 per år. I samarbete med klimatrådgivaren Tricorona har vi valt att investera i ett kraftverk i Sri Balaji i Indien som använder förnybart jordbruksavfall från den lokala regionen som bränsle. KPMG Sveriges investering motsvarar en reduktion av ca 2 300 ton CO2 per år.

Projektet är certifierat av FN och Gold Standard och bidrar till flera globala mål:

  • Bekämpa klimatförändringarna: Kraftverket är uppkopplat till elnätet och bidrar därigenom med grön el. Eftersom kol är den vanligaste energikällan i landet bidrar Sri Balaji till en reduktion av koldioxidutsläppen med ca 29 000 ton per år.
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: Kraftverket samarbetar med lokala bönder genom att bland annat köpa organiskt avfall från dem, vilket fungerar som bränsle. Det skapar nya möjligheter till hållbar ekonomisk tillväxt i området.
  • Hållbar energi för alla: Förutom att kraftverket förser elnätet med grön el, så har 400 000 indiska rupier (ca 50 000 SEK) investerats i ett solcellssystem till barnhemmet Maa Amma Vodi, som ligger nära kraftverket.

Naturligtvis fortsätter vi också arbetet med minska de direkta bruttoutsläppen från vår svenska verksamhet. Att vara ett ansvarsfullt och hållbart företag är centralt för oss.

Som stor aktör på tjänsteområdet har vi både ett ansvar och en möjlighet att påverka i frågor som är viktiga ur ett samhällsperspektiv. Genom hela vår värdekedja har vi möjlighet att skapa, och en skyldighet att skydda, värde för människor, miljön och samhället i stort. Vi skapar värde genom de råd och den revision vi utför och vi vill ha en positiv påverkan genom att väva in ett hållbarhetsperspektiv i våra tjänster.

I vår hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om vad vi på KPMG gör för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today