close
Share with your friends

Kompetensförsörjning en global utmaning för sjukvården – ny bok utforskar möjliga lösningar

Kompetensförsörjning en global utmaning för sjukvården

År 2030 beräknas världen ha ett globalt underskott på cirka 18 miljoner medarbetare inom hälso- och sjukvården. Dr. Mark Britnell, prisbelönt författare tillika KPMG Global Chairman for Healthcare, Government & Infrastructur, har nu skrivit en bok om utmaningarna.

1000
Stefan Lundström

Partner, Advisory

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Problem i sjukvården

Siffran ovan kommer från världshälsoorganisationen WHO. Enligt WHO:s prognos motsvarar det förväntade underskottet omkring 20 % av den arbetskraft som krävs för att hålla vårdsystemen i världen rullande.

I boken Human: Solving the Global Workforce Crisis in Healthcare använder Dr. Mark Britnell sina erfarenheter från rådgivning till myndigheter och vårdgivare i 77 länder för att presentera lösningar på det stundande problemet.

Behov av förändrat mindset och digitala lösningar

Enligt dr. Mark Britnell misslyckas många sjukvårdssystem med fokus på de viktigaste problemen – nämligen framtidens utbud, förvaltning och motivation av vårdpersonal. Författaren menar även att man ofta fokuserar för mycket på att analysera problemet än att faktiskt föreslå konkreta lösningar.

“Universal healthcare is the greatest gift any country can give its people, but we are currently on a trajectory of failure condoned by those who passively accept that demography is destiny. All too often I have found some health professionals and academics have been more eager to analyse the problem than mobilize for action.” skriver dr. Mark Britnell.

I boken presenterar författaren 10 förslag på åtgärder som kan hjälpa sjukvården att hantera arbetskraftskrisen. Några av lösningarna fokuserar på hur modern, digital teknologi kan stötta vårdsektorn ännu mer än vad den gör idag, men också på att vårdsektorn i sig måste ändra sitt mindset kring ledarskap, coaching och motivering av medarbetarna. Britnell skriver att ”människor” måste få samma prioritet som ”finanser”.

3 förändringar som kan bidra till att hantera krisen enligt Dr. Mark Britnell:

1. ”Omformulera och ompositionera debatten om kompetensförsörjning och personalplanering till att handla om produktivitet, hälsa och skapandet av nationellt välstånd.”

2. "Tillhandahåll det mänskliga och tekniska stöd som krävs för att patienter ska kunna vara aktiva partners i sin egen vård, ta större ansvar för sitt eget välbefinnande och vara delaktiga vid långsiktig planering. Detta borde vara givet i det tjugoförsta århundradet.”

3. "Istället för att passivt vänta på den digitala teknikens effekter på arbetskraften, måste vårdorganisationerna bli agila och lärande verksamheter, som utbildar, omskolar och stöttar medarbetarna, för att därigenom få en produktivitets- och konkurrensfördel samt maximera personalens välbefinnande."

Här kan du läsa ett utdrag från boken Human: Solving the Global Workforce Crisis in Healthcare.

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today