close
Share with your friends

Dom från HFD om skälig ersättning för kostnader i skattemål

Dom från HFD om skälig ersättning för kostnader i skatt

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nyligen meddelat en dom avseende vad som är skälig ersättning till ett bolag som haft kostnader för ombud i en skatteprocess. I detta TaxNews går KPMG:s Processgrupp igenom domen.

1000

Kontakt

Hans Eklund

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen meddelat dom avseende ersättning för kostnader i skattemål. Frågan gällde närmre vad som är skälig ersättning till ett bolag som haft kostnader för ombud i en skatteprocess.

För att avgöra om ersättningen är skälig måste kostnaderna ställas i relation till det hjälpbehov som den enskilde haft. Skattefrågans svårighetsgrad, utredningens omfattning och det omtvistade skattebeloppets storlek bör även beaktas. När det gäller kostnader för ombud och biträde måste skälighetsbedömningen ta sikte också på antalet nedlagda timmar och timkostnaden, vilka båda ska vara skäliga.

Skatteverket och domstolarna behöver få ett underlag i form av en kostnadsspecifikation från den enskilde, annars görs en sammantagen skälighetsbedömning vilket kan medföra att ersättning inte beviljas för åtgärder trots att de varit skäligen påkallade. Av målet framgår att det ställs relativt höga krav på en sådan kostnadsspecifikation för att den ska kunna ligga till grund för Skatteverket och domstolarnas bedömning. Då underlaget i målet ansågs bristfälligt gjorde Högsta förvaltningsdomstolen en sådan sammantagen skälighetsbedömning och beviljade totalt 150 000 kr för hela processen upp till Högsta förvaltningsdomstolen, istället för yrkade 648 640 kr.

Kontakta gärna KPMG:s Process- och förfarandegrupp om du har frågor om yrkande om ersättning eller kraven för en sådan kostnadsspecifikation.

Hans Eklund
+46 31 61 48 93
hans.o.eklund@kpmg.se

Camilla Berkesten Hägglund
+46 40 35 74 02
camilla.berkesten.hagglund@kpmg.se

KPMG:s Process- och förfarandegrupp

Medlemmarna i KPMG:s Process- och förfarandegrupp har olika grad av specialisering inom området och är experter inom flera verksamhetsområden. Gruppens medlemmar har mycket stor erfarenhet från advokatbyråer, domstolsväsendet, Skatteverket och konsultvärlden. De kan bl a hjälpa till med rådgivning kring öppna yrkanden, anstånd och förberedande granskning inför en eventuell revision till begäran om omprövning, processtrategier och muntliga förhandlingar i domstol.

Kontakt:

Hans Eklund
Inkomstskatt
+46 31 61 48 93
hans.o.eklund@kpmg.se
Thomas Andersson
Inkomstskatt
+46 70 930 07 78
thomas.andersson@kpmg.se
Maria Thuresson
Moms
+46 8 723 90 14
maria.thuresson@kpmg.se
Camilla Berkesten Hägglund
Inkomstskatt
+46 40 35 74 02
camilla.berkesten.hagglund@kpmg.se
Tobias Almqvist
Inkomstskatt
+46 8 723 97 91
tobias.almqvist@kpmg.se
Karolina Viberg
Internprissättning
+46 8 723 94 52
karolina.viberg@kpmg.se                
Sofia Andersson
Inkomstskatt
+46 8 723 97 99
sofia.andersson@kpmg.se
 

 

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan